Kan vi kompensera bort klimatkrisen? En föreläsning om klimatkompensationens komplexitet

Kan vi kompensera bort klimatkrisen?

Har du funderat på att klimatkompensera en flygresa, eller köper du produkter som marknadsför sig som klimatkompenserade?

Tanken med klimatkompensation är att vi som individer eller aktörer betalar för att den mängd utsläpp som orsakats av vårt handlande ska minska någon annanstans.

Klimatkompensation sker ofta i form av trädplantering eller utbyggnad av förnyelsebar energi i låginkomstländer. Samtidigt har tillvägagångssättet blivit kritiserat, och en del forskare menar att användandet av klimatkompensation som ett verktyg för att tackla klimatkrisen är ett ohållbart förhållningssätt och som tar bort fokuset från de verkliga ansträngningar som behövs för att minska utsläppen.

Hur fungerar egentligen klimatkompensation? Är det möjligt att kompensera för utsläpp av växthusgaser? Hur påverkas områden där klimatkompensering utförs, och hur påverkas människorna som bor där? Bidrar klimatkompensationen till minskade eller ökade utsläpp?

Ovan frågor är ett urval av intressanta frågeställningar som Maria Johansson kommer att reda ut under seminariet ‘Kan vi kompensera bort klimatkrisen? En föreläsning om klimatkompensationens komplexitet’.

Om talaren:

Maria Johansson har en bakgrund inom forskning om skogsrestaurering och skogsbränder i Afrika. Hon föreläser om problem med klimatkompensation med fokus på skogsfrågor: Varför man inte kan kompensera utsläpp av miljontals år gammalt “svart kol” med inbindning i “grönt kol” i träd i den snabba kolcykeln. Hur trädplanteringar och förnybar energi tar mycket markyta och kan hota lokal matförsörjning och biologisk mångfald, hur priset på utsläppsrätter från låginkomstländer är alldeles för lågt, och varför Parisavtalet borde omöjliggöra handeln mellan höginkomst- och låginkomstländer. Slutligen inbjuder hon till diskussion om hur tron på att kompensation är möjlig påverkar oss som konsumenter att göra riktiga utsläppsminskningar här hemma.

Föreläsningen anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar. Det sker digitalt i zoom och kräver föranmälan för att få tillgång till länken. Anmälan stänger 23:55 den 25/4. Gå gärna in på länken i god tid före samtalet

Dela det här: