Jämställt kapital och ledarskap – hörnsten för feministisk politik

Vilket ledarskap behövs för ökad jämställdhet? Vilka går riskkapitalet till? Hur bidrar utvecklingssamarbetet mest effektivt till global jämställdhet?

Jämställdheten måste försvaras varje dag. Den högerpopulistiska våg som sveper över Europa inskränker kvinnors och flickors rättigheter och inflytande alltmer. Mål 5 om jämställdhet i Agenda 2030 blir allt viktigare att satsa på – och därmed finansiera.

Bistånd är ett sätt att finansiera Agenda 2030, med det räcker inte. Även banker, fonder och privata investerare måste engageras. Sverige satsar miljarder på jämställdhet – både på hemmaplan och genom utvecklingssamarbete. Sverige har kommit långt, men utmaningar kvarstår.

Med drygt tio år kvar till att Agenda 2030 ska uppfyllas bör Sverige accelerera arbetet både på nationell och global nivå. Genom att stärka incitamenten för kvinnligt entreprenörskap, ställa krav på myndigheter som ansvarar för riskkapital och förbättra jämställdhetsintegreringen inom hela det svenska utvecklingssamarbetet. Välkommen till ett samtal om morgondagens ledarskap och finansiering för jämställdhet!

Medverkande
Rosanna Färnman (moderator), Global Utmaning
Tove Ahlström (moderator), Global Utmaning
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket
Anna Ryott, ordförande, Summa Equity
Sophie Nachemson-Ekwall, forskare inom bolagsstyrning och social hållbarhet, Handelshögskolan
Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige
Lennart Wohlgemuth, biståndsexpert, FUF
Emelie Anneroth, koordinator, UrbanGirlsMovement Forskarnätverk

Dela det här: