Foto: Plan International

Internationella flickdagen: Tonårsflickor på flykt – dags att agera

Tonårsflickor är ofta en av de mest utsatta grupperna i krissituationer. Risken att utsättas för våld, sexuella övergrepp och barnäktenskap ökar när vardagen kollapsar. Samtidigt ser vi hur dessa flickors behov faller mellan stolarna – de är varken barn eller vuxna och hjälpinsatser baserade på vad tjejerna vill och behöver prioriteras sällan.

Hur skiljer sig tonårsflickors upplevelser och behov från kvinnors och barns? Vilka hinder finns för att verkligen ta tjejerna på allvar? Och vilken skillnad kan Sverige och svenska organisationer göra?

Plan International och FUF bjuder in till seminarium för att uppmärksamma internationella flickdagen. På seminariet presenterar Plan International resultatet av tre färska studier baserade på intervjuer med flickor som lever mitt i stormens öga – i Sydsudan, i Cox’s Bazars flyktingläger och i sviterna efter Boko Harams härjningar i området kring Lake Chad.

Presentationen följs av en paneldiskussion med Gufran Al-Nadaf, Sveriges ambassadör för barn i väpnad konflikt, Agnes Björn, tf programchef på Plan International Sverige, och Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna. Seminariet modereras av Anna Blücher, vice ordförande i FUF.

Fika serveras från kl. 14:30.

Dela det här: