Hur (o)rättvis är klimatkrisen?

Anmäl dig här!

Efter lättnader av restriktioner i pandemins spår har klimatkrisen börjat återta löpsedlarna. I en färsk rapport från FN:s klimatpanel IPCC slås det fast att mänsklig påverkan ligger bakom de snabba klimatförändringarna. I rapporten betonas det också att läget är akut och att vi omedelbart behöver minska utsläppen för att förhindra klimathotets konsekvenser. De som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas hårdast, samtidigt som de som släpper ut mest påverkas minst. Vem drabbas redan av klimatförändringarna? Vilka utsläppsminskningar kommer ha störst effekt? Hur ska vi agera på denna globala kris på ett rättvist sätt? Och hur hänger ojämlikhetskrisen och klimatkrisen ihop?

Med utgångspunkt i dessa frågor bjuder FUF in till ett seminarium med Hanna Nelson, Policychef på Oxfam. Hanna kommer att berätta om Oxfams arbete med klimaträttvisa och vi kommer att öppna upp för diskussion och frågor kring ämnet.

Observera att Zoom-eventet kommer spelas in och du kan komma att visas i bild. Vill du inte synas, var vänlig stäng av din kamera.

Dela det här: