Handel, utveckling och klimat: En framtidsspaning i spåren av hyperglobaliseringens kris

Välkommen till ett samtal med nationalekonomen Stefan de Vylder om framtiden för frihandelns roll för fattigdomsbekämpning, utvecklingsländernas roll, relationen mellan klimatet och frihandeln samt framtidens handel. Vilka är egentligen vinnare och förlorare i globaliseringen? Detta och mycket mer kommer att Stefan berätta om på onsdagens digitala seminarium.
Världshandelsorganisationen (WTO) har bidragit till att den globala handeln har ökat, liberaliserats och försetts med standarder och regler. En följd har varit att tullproblem minskat, marknaderna har blivit mer inkluderande och att miljontals människor reser sig ur fattigdom, särskilt i utvecklingsländerna. WTO står dock inför en rad utmaningar. Världshandelns spelregler har utmanats av nationalistiska och protektionistiska strömningar, inte minst sedan USA:s förre president Donald Trump inledde en attack mot hela det multilaterala regelverket. Pandemin uppenbarade flera brister i det handelspolitiska maskineriet. Kan diskussionerna om klimattullar förebåda en grön nyprotektionism?
Stefan de Vylder är nationalekonom och författare till en rad artiklar och böcker som även uppmärksammats internationellt. Han har tidigare bland annat arbetat på Sida och som docent i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan många år verksam som fristående forskare, författare och konsult. På senare år har Stefan bland annat arbetat med utvecklingsekonomi, finanskriser, handels- och globaliseringsfrågor, landsbygdsutveckling samt svensk ekonomisk politik. På Stefans hemsida www.stefandevylder.com finns ett urval av Stefans artiklar och rapporter tillgängliga.
Välkommen!
Observera att Zoom-eventet kommer spelas in och du kan komma att visas i bild. Vill du inte synas, var vänlig stäng av din kamera.
Dela det här: