Gun-Britt Andersson – utvecklingsoptimist trots allt?

Utvecklingsoptimist trots allt?

Bistånd behövs och kan göra nytta, men det är inte alltid lätt att avgöra vad som är mest angeläget att satsa på och sen visa på resultat. Miljön som biståndet verkar i har alltid varit komplex. Idag vet vi att biståndsfinansierade ansträngningar för att förbättra världen väger lätt mot kraften i det globala ekonomiska utbytet och inte minst mot ideologiska och geopolitiska kantringar i tiden. Vilken roll kan – och bör – biståndet spela idag? Kan det lilla göra skillnad?

Prismotivering
Gun-Britt Andersson har under hela sitt verksamma liv verkat i utvecklingsfrågor som mycket engagerad tjänsteman, som politiker och som privatperson. Hon har i sitt arbete på Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), Sida och Utrikesdepartementet gjort betydande insatser för utvecklingen av Sveriges utvecklingspolitik och bistånd. Som ledamot i Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) arbetar hon med att sprida kunskap om utvecklingsfrågor. Hon har också verkat aktivt utanför sin officiella roll, under de senaste åren har hon gjort en banbrytande insats som ordförande för Joha Trust som är en stödförening för flickors utbildning i Tanzania.

Dela det här: