Globala utmaningar och EU:s roll

Det demokratiska utrymmet i världen minskar, flera auktoritära regimer blir starkare och nationalistiska strömmar syns både inom och utanför EU. Regnskog skövlas i Brasilien, USA har dragit sig ur Parisavtalet och klimatet hotas av höga koldioxidutsläpp och ohållbar produktion som främst drabbar länder med utbredd fattigdom.

EU:s roll, samverkan och världsordning diskuteras men hur håller EU:s länder egentligen samman i svåra tider? Hur kan EU skapa en motvikt till andra starka nationer? Och hur kan EU:s länder tillsammans hantera de globala utmaningar vi står inför? Är samverkan över gränser möjligt för att uppnå tydliga resultat?

Med EU som utgångspunkt vill FUF bjuda in till diskussion mellan Mats Karlsson, tidigare statssekreterare för det svenska biståndet och chef inom Världsbanken och Lina Arvidsson, fellow i International Youth Think Tank med bakgrund inom civilsamhällesfrågor på svensk och europeisk nivå. Syftet med samtalet är att bidra till en förhöjd diskussion om EU:s roll med nya perspektiv och prioriteringar i den svenska och europeiska-politiken. Samtalet modereras av FUF:s styrelseledamot Lennart Wohlgemuth.

Samtalet sker live via Zoom och kräver anmälan, anmälan stänger 23:55 den 26/10

Visste du att FUF är en medlemsorganisation? Ett medlemskap gör att vi kan fortsätta att ha gratis seminarium. Gå gärna in och bli medlem för att stödja vårt fortsatta arbete att sprida kunskap om globala frågor, så som bistånd, klimatförändringar, fred och mänskliga rättigheter. Här blir du medlem.

Dela det här: