Global Utmaning

Om organisationen

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som arbetar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Tankesmedjan tar fram kunskapsbaserade och oberoende förslag för att förändra samhället i en hållbar riktning och uppnå de globala målen i Agenda 2030. Vi för samman personer med kunskap från forskning och praktiska erfarenheter från olika sektorer för att mötas och ta fram långsiktiga och kunskapsbaserade lösningar på samhällets utmaningar. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden och finansieras av stiftelser, myndigheter, näringsliv och organisationer.

Vad innebär praktiken?

Varje termin välkomnar tankesmedjan Global Utmaning praktikanter från högskolor och universitet. Är du intresserad av hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 och vill fördjupa dig inom klimat och miljö, global hälsa och utveckling eller feministisk och hållbar stadsutveckling? Nu söker Global Utmaning praktikanter för vårterminen 2021. Du får arbeta med research, kommunikation, medverka vid möten och evenemang samt fördjupa dig inom våra projekt.

En praktiktermin på Global Utmaning innebär att få erfarenheter och kunskaper både från praktiskt och teoretiskt arbete. Våra praktikanter arbetar med research inom våra programområden, förbereder evenemang och möten och får utveckla sina förmågor både inom kommunikation och administration. Praktiskt innebär en praktik på tankesmedjan ofta att arbeta med webb och sociala medier, att förbereda seminarier, skriva referat, omvärldsbevaka och vara administrativt stöd.

Till vårterminen 2021 söker vi dig med särskilt intresse för och kunskap inom ett av följande områden:

  • Klimat och miljö
  • Hållbara städer
  • Kommunikation

Önskvärd kompetens/erfarenhet

– Den sökande bör vara i slutet av sin akademiska utbildning inom exempelvis samhällsplanering, statsvetenskap, nationalekonomi, miljövetenskap eller kommunikation, eller annan studiebakgrund med relevans för Global Utmanings verksamhet. Utbildningsbakgrunden kan vara samhälls- eller naturvetenskaplig och vi ser positivt på tvärvetenskapliga erfarenheter och inriktningar.

– Goda språkkunskaper i svenska och engelska

Övrigt

Praktiken är oavlönad. Praktikanten ska därför ha en huvudman, antingen genom universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen. Praktikperioden ska vara en termin med start i januari 2021.

Dela det här: