Global Hållbar Fred och Säkerhet – Nätverksträff 1

Konceptet ”Ansvar att skydda/R2P” samt klimatet och dess inverkan på hållbar fred och säkerhet  

Välkommen till den första träffen för Nätverket för Global Hållbar Fred och Säkerhet!

Under vår första träff kommer du att få en överblick kring arbetet med att utveckla konceptet ”global hållbar fred och säkerhet”, du kommer att få information kring olika metoder för att verka för fred och säkerhet samt hur klimatfrågan är sammankopplad till fred och säkerhet.

Du kommer att få lyssna till inbjudna experter, få möjlighet att ställa frågor direkt till dem samt att diskutera vidare inom nätverket.

Som vi vet så löser krig, konflikter och kriser av varandra och världens ledare har ständigt nya frågor att förhandla och lösa. Doktrinen Skyldighet att skydda (R2P) har använts för att försöka hantera några av de grymmaste och svåraste kriserna.

USA har tidigare bedrivit ett omdebatterat krig mot terrorn, men drar nu tillbaka sina trupper på flera håll och till förmån för andra verktyg än militära medel, exempelvis genom diplomati eller handel. Det senaste exemplet på detta kan vi se i Syrien där USA valde att införa hårda ekonomiska sanktioner mot Turkiet, framför allt militär närvaro. Samtidigt kan vi se att EU har svårigheter att enas i hur de ska hantera den här frågan och diskuterar vapenembargo och andra ekonomiska sanktioner. När används vilka metoder; diplomati, ekonomi eller militära insatser för att skapa en global hållbar fred och säkerhet?

Världen står inför nya utmaningar för att verka för den globala hållbara freden och säkerheten. Det rapporteras om skogar som brinner, skördar och hem som spolas bort av kraftiga skyfall och på andra orter är det extremtorka. Hur hanterar vi kriser som bränderna i Amazonas? Hur väl anpassad är doktrinen om Skyldighet att skydda när det kommer till klimatförändringar? Är diplomatin tillräcklig, eller ska andra medel användas i den globala fredens och säkerhetens namn?

Vi kommer också att få veta mer kring hur klimatet kan få plats i arbetet för hållbar fred och säkerhet. Och hur klimatet och fredsavtal hänger ihop. Vi får också möjlighet att lära oss mer om Mellanösterns regionala klimat- och säkerhetsutmaningar.

De här är några av de perspektiv som vi kommer att diskutera under första nätverksträffen.

Program

Moderator: Veronica Sällemark, Projektledare för Hållbar Fred och Säkerhet, Föreningen för Utvecklingsfrågor

17.30 Inledning
Veronica Sällemark hälsar välkomna och ger en överblick kring arbetet med konceptet Global hållbar fred och säkerhet.

18.00 Ansvar att Skydda (R2P)
Simon Adams, Verkställande direktör för the Global Institute for the Responsibility to Protect, New York, USA deltar via videolänk.

18.30 Q&A
Möjlighet för nätverket att ställa frågor t Simon Adams från organisationen the Global Institute for the Responsibility to Protect.

18.45 Paus

19.00 Klimatet och Freden
Yuval Berson, EcoPeace, Tel Aviv, Israel
Bashar Al Shawa, EcoPeace, Ramallah, Palestinskt administretat område
Abdel Rahman Sultan, EcoPeace, Amman, Jordanien
Samtliga representanter deltar via videolänk.

19.30 Q&A
Möjlighet för nätverket att ställa frågor till representanterna från den regionala organisationen EcoPeace.

19.45 Rast

20.00 Gruppdiskussioner
Global Hållbar Fred och Säkerhet

20.30 Tack och hej

Nätverksträffen är exklusiv och anordnas endast för deltagare i nätverket för Global Hållbar Fred och Säkerhet. Deltagare i nätverket är unga opinionsbildare och makthavare från civilsamhälle, offentlig sektor och privat sektor. Nätverket strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald bland paneldeltagare igenom hela projektets gång, för att spegla samhället på bästa mögliga vis. Dock kan vissa träffar ha en överrepresentation av någon tillhörighet, något nätverket är medvetna om och strävar efter att skapa en rättvis representation på sikt. Vänligen observera att lokalen ligger en halv trappa ned utan hiss. Nätverksträffen kommer att hållas på både svenska och engelska i olika delar av träffen, utan möjlighet till översättning. Anmälan krävs och det är först till kvarn som gäller för att få plats. E-postbekräftelse går ut.

Dela det här: