Global hållbar fred och säkerhet – en gränslös diskussion

Se seminariet på YouTube

Panelen under seminariet

Demokrati och institutioner ifrågasätts allt mer, och på många ställen i världen ökar nationalismen, fundamentalismen och terrorismen. Vi ser hur krig, konflikter och klimatförändringarna skapar humanitära katastrofer i världen. Och hur gränser å ena sidan suddas ut i takt med globaliseringen och å andra sidan cementeras i takt med kriserna som avlöser varandra.

Trots att många är överens om att vi är i ett svårt globalt säkerhetsläge lyste en bred säkerhetspolitisk debatt med sin frånvaro i den svenska valrörelsen 2018. I den mån det debatterades låg fokus på det svenska försvaret, medan andra perspektiv fick stå åt sidan.

Samtidigt som den svenska debatten erkänner att kontexten ser annorlunda ut än för 30 år sedan tenderar såväl problembeskrivning som föreslagen lösning att falla tillbaka på dåtidens retorik och metoder. Men dagens stora globala säkerhetsutmaningar möts inte effektivt med enbart militära lösningar. I det här läget behövs nya perspektiv och fler röster i debatten om Sveriges roll för global hållbar fred och säkerhet.

Under seminariet kommer vi att få ta del av unga makthavares röster. För unga drabbas inte bara i framtiden av dagens beslut – eller icke-beslut. Unga drabbas redan idag av både gamla och nya beslut. Diskussionerna tar bland annat avstamp i de debattartiklar som unga opinionsbildare publicerat i Utvecklingsmagasinet på ämnet global hållbar fred och säkerhet. Vi kommer att diskutera det förändrade säkerhetsläget i omvärlden och hur Sveriges roll ska se ut framöver. Hur kan vi med nytt mod och beslutsamhet verka för en fredligare värld?

Hålltider
13:30-14:00 Fika
14:00-15:30 Seminarium
15:30-16:00 Mingel i foajén

Moderator
Veronica Sällemark, projektledare Hållbar fred och säkerhet, FUF

Internationell gäst
Aleksi Murtojärvi, Vice President of the International Politics Committee, Finnish NYC Allianssi (engelsktalande)

Panel
Emelie Weski, vice ordförande, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Farida al-Abani, partiledare, Feministiskt initiativ
Frida Granath, verksamhetskoordinator, tankesmedjan Frivärld
Enayatullah Adel, föreningshandläggare, Svenska Afghanistankommittén
Amanda Björksell, Ageravolontär, Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska Kyrkan
Åsa Wallton, expert på fred och säkerhet, Sida

Evenemanget är ett samarbete mellan FUF och LSU. Välkommen till en gränslös diskussion om fred!

Dela det här: