Föreläsning om internationella fältstudier

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendieprogram för dig som vill göra en fältstudie att använda i din kandidat- eller masteruppsats. Är du nyfiken på stipendiet eller på fältstudier i allmänhet? Eller vill du ta chansen och lära dig mer om global utveckling genom någons annans erfarenheter? I en föreläsning med FUF Uppsala berättar Erica Kanold om sina erfarenheter av fältarbete.

Erica Kanold jobbar i nuläget som presskommunikatör på Kulturdepartementet och är en del av Sidas alumni-program. 2020 tog hon examen i utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet. Inför sitt examensarbete reste hon 2019 till Sri Lanka med hjälp av det Sidafinansierade stipendieprogrammet Minor Field Studies (MFS). Där intervjuade hon kvinnliga lokalpolitiker om motståndet de mött efter att en omstridd könskvoteringslag trätt i kraft året innan, för att sedan använda det insamlade materialet i sin uppsats.

Planerat upplägg är 45 minuters föreläsning följt av 15 minuter för frågor. För att ta del av föreläsningen behöver du anmäla dig här. Zoomlänken skickas sedan ut med mejl.

Varmt välkomna!

Eventet kommer att hållas på svenska. Vid frågor kontakta FUF Uppsala på uppsala@fuf.se

Dela det här: