Folkrätten i Israel och Palestina

En konflikt som i grunden kan tyckas enkel: två folk konkurrerar om samma landområde. Men under alla år som konflikten mellan Israel och Palestina har förblivit olöst har alltfler komplikationer uppstått och den 7 oktober 2023 blossade konflikten upp igen, vilket har lett till några av de värsta sammandrabbningarna på många år. I media hänvisas ofta till folkrätten, men vad innebär det?

FUF:s lokalgrupp i Uppsala och Palestinagrupperna bjuder in till en föreläsning om folkrätt i relation till den pågående konflikten. Under kvällens gång kommer vi undersöka vilka av de folkrättsliga lagarna som gäller, om det finns olika syn på detta och vad experterna säger om folkrätten i Israel och Palestina. Till vår hjälp har vi bjudit in Henrik Carlborg, som är ordförande i Palestinagrupperna i Sverige. Han har en juridisk kandidatexamen, mastersexamen i Mellanösternstudier och flera års arbetslivserfarenhet av att arbeta med internationell folkrätt.

När? 21 november kl. 18.00 till 19.30

Var? Ostrom-salen, Gamla Torget, Östra Ågatan 19, Uppsala

FUF Uppsala och Palestinagrupperna bjuder på fika. Observera att du behöver anmäla dig för att delta. Anmälningslänken hittar du här. Den stänger klockan 12.00 den 21 november. Hoppas vi ses där!

Om arrangörerna

FUF Uppsala är en ideell lokalgrupp och en del av Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) – en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att sprida kunskap om globala utvecklingsfrågor. Lokalgruppen består av studenter i Uppsala som vill öka sin egen och andras kunskap om globala utmaningar och orättvisor.

Palestinagrupperna i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som bildades 1976 genom samgående av lokala Palestinagrupper. Organisationen har idag runt 1 300 medlemmar och 16 lokalgrupper runt om i Sverige.

Observera! Både FUF och Palestinagrupperna är religiöst och politiskt obundna organisationer. Därmed ämnar föreläsningen att verka i ett kunskapsspridande syfte om folkrätten i relation till konflikten mellan Israel och Palestina.

Dela det här: