Fler äldre i världen och Sverige – hur ser politiken ut?

Den 1 oktober är den internationella äldredagen, en dag då äldres villkor jorden över får särskild uppmärksamhet.

I år belyser vi de senaste FN-prognoserna för världens befolkning och de utmaningar som det växande antalet och andelen seniorer över (nästan) hela världen medför, specifikt för Sveriges och andra staters åtaganden i Agenda 2030 och i synnerhet dess ledmotiv ’Leave no-one behind’. 

Mot denna bakgrund kommer även arbetet i regeringens äldredelegation och Sveriges politik för global utveckling (PGU) att beröras.

Medverkande
Ingmar Skoog, professor och föreståndare för det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet samt ledamot i regeringens äldredelegation 
Lennart Wohlgemuth, gästprofessor i Afrikakunskap med inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid Göteborgs universitet och styrelseledamot i FUF

Samtalsledare
Dag Ehrenpreis, PRO Global

Lokal: Per-Albinrummet, plan 1

Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré.

Seminariet hålls på svenska och webbsänds i YouTube-kanalen FUFplay.

Fri entré. Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

Läs om evenemanget på ABF Stockholms hemsida.

Dela det här: