Finns det en ljus framtid för Demokratiska republiken Kongo?

Demokratiska republiken Kongo (DRK) – eller Kongo-Kinshasa – är till ytan det näst största landet i Afrika. Landet är rikt på både människor och naturresurser, men har under årtionden präglats av kontinuerliga konflikter. Idag lever närmre 80% under den erkända fattigdomsnivån av 1.90 dollar/dag. Under de senaste 20 åren har FN haft en fredsbevarande trupp i landet, samtidigt som DRK idag har fler väpnade grupper än någonsin, och världens näst största Ebolautbrott pågår sedan 2018 i en av landets mest konfliktdrabbade områden.

Trots alla problem har landet hållits ihop och nationalstaten upplevs fortfarande som reellt förekommande. I december 2018 hölls ett omtvistat presidentval och landets första fredliga maktskifte ägde rum. Finns det nu hopp för en fredlig utveckling och att de rika resurserna som finns i landet skall komma befolkningen i dess helhet till del? Vilka möjligheter finns det för landet att bemöta alla de utmaningar som de senaste årtiondena skapat?

Om detta och mycket mer diskuterar Susanne Alldén, forskare och lärare i Freds- och Utvecklingsstudier vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon har nyligen återvänt efter tio år i DRK där hon bland annat arbetat med fredsbyggande och bekämpandet av sexuellt våld inom ramen för FN, EU och Panzi Foundation, samt som specialist inom fred och säkerhet på svenska ambassaden i Kinshasa.

Vi bjuder på dryck och tilltugg. Varmt Välkomna!

Vänligen observera att lokalen ligger en halv trappa ned utan hiss och att seminariet hålls på svenska.

Dela det här: