Filmvisning: Fly So Far – om systerskap, motstånd och kriminaliseringen av kvinnors kroppar

(Information in English below)

Den 7 april kl. 18.00 till 20.00 välkomnar FUF Uppsala tillsammans med Sensus er på visning av dokumentärfilmen Fly so far/The Seventeen (2021) av Celina Esher!

Om filmen

Teodora Vásquez var nio månader gravid när hon svimmade och drabbades av missfall under sitt arbetspass. När hon vaknade på sjukhuset blev hon anklagad för mordet på sin dödfödda dotter och dömd till 30 års fängelse. Efter tio års tid blir Teodora talesperson för 16 andra kvinnor i El Salvador som står inför samma anklagelse. ‘The Seventeen’ är en grupp kvinnor som befinner sig i fängelse dömda för mord på grund av livshotande förlossningar. Alla kvinnorna hör till den rurala eller urbana arbetarklassen, varav många blev gravida som följd av att ha blivit sexuellt utnyttjade. Till en början var det 17 fall, men idag befinner sig 18 kvinnor i Ilopango fängelset i El Salvador. Totalt har 181 kvinnor kriminaliserats på grund av landets stränga abortlagar.

Fly so far följer de 17 kvinnorna i kampen att återfå sin frihet. Dokumentärfilmen är deras vittnesmål om statens förtryck och kriminaliseringen av kvinnors kroppar. Fly so far startade som ett projekt 2017 när salvadoranska regissören Celina Esher besökte de 17 kvinnorna i fängelse. Filmen är en befrielse av deras historier. Den har visats på filmfestivaler runt om i världen (Tempo Documentary Festival) och mottagit priser för dess porträtt av aktivism.

Trailer: https://vimeo.com/339442030

Produktionsbolag Pråmfilm. Här finns mer information om projektet.

Filmvisningen

Evenemanget är gratis och anordnas av FUF Uppsala och Sensus som välkomnar alla i och utanför Uppsala (OBS Begränsade sittplatser) till en engagerande filmkväll i lokalen Måns på Sensus i Uppsala.  I samband med filmvisningen erbjuds fika och diskussion på temat systerskap, motstånd och kriminaliseringen av kvinnors kroppar.

Filmvisningen hålls i samarbete med Folkets Bio, Sensus Studieförbund och Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF).

Anmäl dig till visningen här.

Hoppas vi ses! / FUF Uppsala

—————————————————————————————————————————–

 Screening of  Fly So Far/ The Seventeen – a documentary about sorority, resilience and the criminalization of womens bodies

FUF Uppsala and Sensus welcomes you to a screening of Fly so far/ The Seventeen  (2021) by Celina Escher!

Date and time: April 7, 6pm-8pm

Place: Sensus, Drottninggatan 4, Uppsala

About the movie

Teodora Vásquez was nine months pregnant when she fainted and had a stillbirth while working. When she woke up at the hospital, she was accused of murder and sentenced to 30 years in prison. After serving 10 years in prison, Teodora became the spokesperson of the women facing the same charges as her.

‘The Seventeen’ is the group of women imprisoned in El Salvador, who have been accused of murder after having had an obstetric emergency. All of them belong to the Salvadoran rural or  urban working class. Many of the women became pregnant after being sexually abused. At the beginning there were 17 cases, today there are 18 women in the Ilopango prison in Salvador. There have been 181 women criminalized due to the total ban of abortion in their country.

Fly so far follows the 17 women in their struggle to regain their freedom. The documentary is their testimony of the governments executed oppression and criminalization of womens’ bodies. Fly so far started as a project in 2017, when Salvadorian director Celina Esher visited the 17 women In prison. The film is the liberation of their stories.

Production company: Pråmfilm. You can find more information about the movie here and the trailer here.

About the movie screening

The event is free to attend and organized by FUF Uppsala together with Sensus.  We invite everyone in and outside of Uppsala (OBS limited seating) for an engaging film night in the room Måns on Sensus. In connection with the film screening we provide snacks and invite discussion of the topic: sorority, resilience and criminalization of womens bodies.

Due to limited seating, registration is required. You register your participation here.

The screening is a collaboration between Folkets bio, Sensus Student Association, and the Swedish development forum (FUF).

Sign up for the screening here.

Hope to see you there! /FUF Uppsala

 

Dela det här: