En strategi för hållbar fred

Freden är inte vunnen bara för att vapnen tystnar. Istället är vägen mot hållbar fred ofta lång och komplex. Under sommaren 2017 beslutade den svenska regeringen om en strategi med målet att stärka Sveriges konfliktförebyggande och fredsbyggande insatser. Strategin för hållbar fred – som ska genomföras av Sida och Folke Bernadotteakademin – är bred och ambitiös, men i praktiken menar många att Sverige kan och borde göra mer.

Vilka är regeringens viktigaste målsättningar med strategin för hållbar fred? Vad görs i praktiken? Hur kan Sverige på bästa sätt bidra till hållbar fred i världen?

Medverkande
Per Enarsson, chef för enheten för konfliktfrågor och humanitär politik, Utrikesdepartementet
Petra Smitmanis Dry, chef för enheten för fred och mänsklig säkerhet, Sida
Paul Murray, expert på kvinnor, fred och säkerhet, Folke Bernadotteakademin
Agnes Hellström, ordförande, Svenska Freds
Gabriella Irsten (moderator), styrelseledamot, FUF

Seminariet arrangeras av FUF tillsammans med Svenska Freds.
Varmt välkommen på fika från kl. 17:00!

Seminariet hålls på svenska.

Dela det här: