Ekocid är ett brott – hur får vi en internationell lag?

Dela det här: