Digital infoträff för nya och gamla medlemmar!

Till anmälan »

Välkommen till en ny och spännande termin med FUF!

Den 10 februari hälsar vi både nya och gamla medlemmar/aktiva i FUF välkomna till ett informationsmöte om vårens upplägg, som kommer vara något annorlunda mot tidigare år.

Vi kommer berätta om hur du kan bli en aktiv medlem och ingå i någon av våra kommunikationsgrupper, som alla har samma syfte – att sprida kunskap om globala frågor, så som mänskliga rättigheter, klimatfrågan eller fred och konflikt. Detta då vi tror att första steget för att förändra världen, är att ha kunskap om den. Det kan vara allt från att arrangera event till att skriva för vårt magasin, men all den informationen kommer du att få under träffen.

Att engagera sig i FUF öppnar inte bara upp portar till vårt stora nätverk och ger dig tyngd på ditt CV genom alla våra utbildningar, det får dig även insatt i globala frågor och hjälper FUF att sätta dessa frågor högre på agendan hos så väl privatpersoner som politiker. Då vi alla måste jobba tillsammans för en mer rättvis och hållbar värld.

Detta är ett möte för dig som är nyfiken på FUF och vill veta mer, genom att anmäla dig till denna träffen förbinder du dig inte till ett ideellt uppdrag. Du måste anmäla dig till infoträffen senast den 9/2 kl 23:55.

Infoträffen kommer äga rum i programmet Zoom och du får en länk i samband med anmälan. Hör av dig till matilda.andren@fuf.se om du inte fått en länk.

Efter informationsmötet öppnar vi anmälan för de som vill engagera sig ideellt under vårterminen. Denna kommer vara öppen mellan 11 och 14 februari. Lördagen den 20 februari sätter arbetet i de olika grupperna igång. Observera att du måste varit på infoträffen för att kunna vara med i någon av kommunikationsgrupperna, detta gäller även de som varit med tidigare år.

Dela det här: