Bakgrundsbild från boken "En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945–1975", Ordfront

Det svenska biståndets historia – 70 år av lärdomar

Till anmälan »

Sverige är idag en av världens största biståndgivare i förhållande till folkmängd. ”Enprocentsmålet” fastställdes av riksdagen 1968 och Sveriges bistånd har legat på en internationellt relativt hög nivå sedan mitten av 1970-talet. Men hur växte det svenska biståndet fram? Vilka utmaningar mötte det svenska biståndets pionjärer? Hur har biståndet utvecklats under de senaste 70 åren? Vad kan vi lära av biståndets historia idag?

Detta webbseminarium, som samarrangeras av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF), uppmärksammar lanseringen av boken En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945–1975, författad av Annika Berg, Urban Lundberg och Mattias Tydén från Stockholms universitet. Boken avrapporterar ett stort forskningsprojekt om det svenska biståndets historia finansierat av Vetenskapsrådet.

Under seminariet introducerar författarna sin bok, vi diskuterar paralleller och likheter mellan nu och då och försöker dra lärdom från historien. Seminariet ”dyker ner” i fyra teman (lika aktuella 2021 som under efterkrigstiden):

  • Motiven för att ge bistånd – ”den svindlade uppgiften”.
  • Enprocentsmålet – etablering, realisering och idag.
  • Biståndets förankring – bred inkludering och informationsinsatser.
  • Biståndsdebatten – medier, opinion och granskning

MEDVERKANDE:

Annika Berg, docent idéhistoria, Stockholms universitet

Urban Lundberg, docent historia, Högskolan Dalarna

Mattias Tydén, docent historia, Stockholms universitet

Lennart Wohlgemuth, tidig biståndsarbetare och gästprofessor, Göteborgs universitet

Moderator: Kim Forss, EBA

Dela det här: