Biståndets tredje fas

Sjuttiofem år har gått sedan det internationella utvecklingssamarbetet föddes. Efter krigsslutet 1945 återuppbyggdes Europa och självständiga länder i Afrika, Asien och Latinamerika investerade i sin framtid enligt den tidens villkor. Efter Berlinmurens fall 1989 omformades biståndet till ett samarbete som berörde djupare samhällsomvandling och internationella partnerskap. Vid millennieskiftet antog FN:s medlemsländer Millenniemålen, som femton år senare kom att ersättas av de Globala målen. Demokrativågor världen över breddade deltagandet i samhällsbeslut. Teknik och globalisering lovade lösningar på snart sagt varje område, och biståndet var med som barnmorska.

Idag lever vi i en osäker värld, färgad av minskat demokratiskt utrymme, ökad ojämlikhet, geopolitiska och -ekonomiska spänningar och klimatförändringar. Vilken blir biståndets roll i denna osäkerhetens tidevarv? Vad kan biståndets framgångar hittills lära oss om de utmaningar som vi nu står inför? Hur kan Sverige och EU agera kring frågor som exempelvis rör mänskliga rättigheter i ett alltmer spänt internationellt läge där allt fler stater väljer auktoritära och korrupta modeller?

FUF delar varje år ut ett FUF pris till en person som ansetts genomfört särskilt goda insatser för global utveckling. För år 2020 har detta pris tilldelats Mats Karlsson.

Mats Karlsson har varit en aktiv och drivande röst i utvecklingsfrågor under hela sitt yrkesliv. Han började på Sida 1984 och arbetade sen med utveckling i Afrika i 30 år. Han har också arbetat med globala samarbetsfrågor, både i Världsbanken och FN, och som sekreterare i Kommissionen för globalt samarbete som leddes av Ingvar Carlsson. Han har även haft ett engagemang för Central- och Östeuropas inkl de baltiska staternas frigörelse före 1989. Mats har också drivit centrala frågor om partnerskap i utvecklingssamarbetet, både i sin roll som chefsekonom, statssekreterare, i Världsbanken och som rådgivare till Kofi Annan. Idag har han också ett särskilt intresse för EU:s roll i världen.

FUF-priset delas ut vid en digital ceremoni ledd av FUF:s nya ordförande Anna Blücher. Utdelningen följs av en diskussion på temat biståndets tredje våg mellan Mats Karlsson och Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, tidigare chef för Kvinna till Kvinna, mångårig medarbetare på UD och aktiv i Greenpeace.

Samtalet kräver föranmälan för att få tillgång till länken till Zoom. Anmälan stänger 23:55 den 21/4. Gå gärna in på länken i god tid före samtalet

Dela det här: