Ansökan att bli ideellt aktiv hos FUF

Till ansökan »

Alla medlemmar är välkomna att söka till att bli ideellt aktiv i FUF, men det finns ett begränsat antal platser för att FUF ska kunna handleda och tillsammans producera kvalitativ infomation om globala frågor.

Ansökan är öppen fram till söndagen den 14/2, i ansökan svarar du på några frågor, svara gärna så utförligt som möjligt.

Urvalet kommer ske baserat på intresse och tid att engagera sig, samt genom lottning då trycket på platser är högt.

Bra att veta innan du skickar in din ansökan:

– Obligatoriska möten sker i början av varje månad på onsdagar, under våren kommer detta under rådande pandemi ske i Zoom kl 17:30-19:00

– Obligatorisk uppstartsdag digitalt lördagen den 20/2 kl 10-15. Där går vi igenom vad grupperna gör mer i detalj och lär känna varandra.

– Du måste ha varit på informationsträffen den 10/2 för att kunna söka till att bli ideellt aktiv

– Du måste vara medlem i FUF

Det finns 4 olika grupper att engagera sig i detta året:

– Redaktionen

– Event-gruppen

– SoMe-gruppen

– FUF-Korrenspondenterna

Till ansökan »

Dela det här: