agenda2030 agenda 2030 globala målen per Olsson Frid

Live-sändning: Agenda 2030 – Vad gör vi internationellt?

Delta på en frukost live-sändning, från din egna soffa, där FUF intervjuar och talar med Per Olsson Fridh, statssekreterare hos biståndsministern med ansvar för regeringens internationella arbete med Agenda 2030.

Till live-sändningen »

(ingen föranmälan krävs)

10 år kvar tills all hunger i världen ska vara avskaffat, tills alla ska ha god utbildning, god hälsa, tillgång till rent vatten och glöm inte klimatet! Det är bara några av de 17 mål i Agenda 2030 som Sverige antog enhälligt ihop med FN:s medlemsstater i september 2015. Sveriges regering har även uttryckt höga ambitioner om att ta på sig ledartröjan, att föregå med gott exempel och att bidra till genomförandet globalt. Men hur ligger vi till?

I regeringsombildningen 2019 överfördes ansvaret för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige till miljö- och energidepartementet. I mars 2019 har Agenda 2030-delegationen lämnat förslag till regeringen för det fortsatta genomförandet, och därigenom avslutat sitt uppdrag. I februari 2020 fick Sverige en nationell samordnare för Agenda2030, men ansvaret för genomförandet på internationell nivå ligger på utrikesdepartementet och specifikt på biståndsavdelningen.

Så hur arbetar UD idag med dessa frågor? Finns det en tydlig strategi för hur Sverige skall föra dialogen inom ramen för FN och dess organ, de finansiella institutionerna, internationella NGO och EU? Hur samarbetar regeringen med sina myndigheter, civilsamhälles organisationer och näringslivet? Hur arbetar UD med att stärka demokratin i världen och hur ser intresset ut för globala frågor mitt i en världs-pandemi?

Det finns många frågor och nu bjuder vi in alla till ett unikt digitalt tillfälle att lyssna och ställa frågor till  Per Olsson Fridh, statssekreterare hos biståndsministern med ansvar för regeringens internationella arbete med Agenda 2030. Per Olsson Frid kommer även berätta om arbetet med att flytta fram den svenska positionen vad gäller arbetet med de universella värderingar som Sverige prioriterar både i sitt bistånd och i sin utrikespolitik. Intervjuar gör Lennart Wohlgemuth (FUF) och Sofia Svarfvar (Concord Sverige).

Har du en fråga du vill framföra? Mejla matilda.andren@fuf.se senast den 12 april.

FUF har under de senaste åren noga följt Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030, på hemmaplan och globalt. I en samtalsserie har ansvariga inom regeringskansli, myndigheter och Agenda 2030-delegationen frågats ut om vem som egentligen ska göra vad, när och hur. Med bara 10 år kvar att nå de globala målen uppmärksammar FUF Agenda2030 extra mycket hela 2020. Intervjun hålls på svenska och finnas uppe på FUF:s YouTube-kanal efter seminariet. 

Dela det här: