Agenda 2030 – Vad gör vi i Sverige?

Agenda 2030 berör inte bara låg- och medelinkomstländer. Även Sverige har lovat att vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling även på hemmaplan. Med bara 10 år kvar tills målen ska vara nådda, vill FUF nu belysa vad Sverige gör här hemma. Därför välkomnar vi dig till ett digitalt frukost-seminarium, direkt från din egen soffa, där FUF talar med Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030.

Den svenska regeringen har länge sagt att Sverige ska vara världsledande i arbetet med Agenda 2030, både i Sverige och globalt. Som ett led av detta utnämnde de i februari Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030 och de globala målens genomförande i Sverige. Men vad innebär Agenda 2030 för Sverige och är de globala målen relevanta i en svensk kontext? Hur långt ifrån måluppfyllelse är Sverige egentligen, och vad ska Gabriel Wikström göra för att snabba på implementeringen av Agenda 2030 här på hemmaplan? Dessa, och många fler frågor, kommer vi att diskutera på ett frukostseminarium den 15:e maj klockan 09.00. Följ med från din egen soffa och ställ dina frågor om hur Sverige arbetar med Agenda 2030 här på hemmaplan.

Samtalet sker via plattformen Zoom, länk till mötet kommer med anmälan. Se till att klicka på länken in i god tid innan mötet. Har du aldrig använt Zoom tidigare och behöver instruktioner? Mejla matilda.andren@fuf.se

FUF har under de senaste åren noga följt Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030, på hemmaplan och globalt. I en samtalsserie har ansvariga inom regeringskansli, myndigheter och Agenda 2030-delegationen frågats ut om vem som egentligen ska göra vad, när och hur. Med bara 10 år kvar att nå de globala målen uppmärksammar FUF Agenda2030 extra mycket hela 2020. Samtalet hålls på svenska och kommer finnas uppe på FUF:s YouTube-kanal efter samtalet. 

Dela det här: