Agenda 2030 – hur går vi vidare?

Efter att FN klubbade igenom Agenda 2030 utsåg regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera Sveriges genomförande av agendan. Delegationen fick i uppdrag att främja informations- och kunskapsspridning, att förankra Agenda 2030 genom bred dialog med olika samhällsaktörer och att föreslå en handlingsplan till regeringen, vilket skedde i maj 2017. I juni förra året beslutade regeringen om en handlingsplan för 2018–2020.

Den 11 mars ska Agenda 2030-delegationen lämna förslag till regeringen för det fortsatta genomförandet, och avslutar därigenom sitt uppdrag. Så var står vi idag? Hur ser delegationen på det fortsatta arbetet med att förverkliga Agenda 2030? Har delegationen någon roll framöver?

Katarina Sundberg, huvudsekreterare för Agenda 2030-delegationen, gästar FUF den 29 januari. FUF har under de senaste åren noga följt Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030, nationellt och globalt. I en samtalsserie har ansvariga inom offentlig sektor frågats ut om vem som egentligen ska göra vad, när och hur.

Modererar gör Lennart Wohlgemuth (FUF) och Sofia Svarfvar (Concord Sverige). Tid kommer även att ges till frågor från publiken.

Dela det här: