Agenda 2030 – där står vi idag

I september har det gått tre år sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater. Vi står inte längre i startgroparna, men hur långt har vi kommit? Vad är på gång framöver? Och hur bidrar Sverige på global nivå?

FUF har under de senaste åren noga följt Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030, nationellt och internationellt. I en samtalsserie har ansvariga inom regeringskansli, myndigheter och Agenda 2030-delegationen frågats ut om vem som egentligen ska göra vad, när och hur.

Tillsammans med Utrikesdepartementet bjuder vi nu in till ett unikt tillfälle att lyssna och ställa frågor till Ulrika Modéer, statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete, som varit en viktig aktör i arbetet med agendan sedan starten.

Modererar gör Lennart Wohlgemuth, FUF, och Sofia Svarfvar, Concord Sverige.

Dela det här: