Flera debattörer uppmanar Sverige och Europa att öka stödet till Ukraina. På bild (till vänster): Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) och Natos vice generalsekreterare Mircea Geoană. Foto: Nato. Källa: Flickr. Foto (till höger): Ukrainas försvarsdepartement. Källa: Flickr.

Aktuell debatt

Debattörer vill se ett ökat stöd till Ukraina för Sveriges säkerhet

Sverige måste öka stödet till Ukraina för att skydda Europas och Sveriges säkerhet. Det menar flera av den gångna veckans debattörer.  

Vår första försvarslinje måste vara ett kraftigt ökat stöd till Ukraina. 

Det skriver Stefan Hedlund, senior professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet, i en debattartikel i Expressen. För att stärka Sveriges framtida säkerhet måste Sverige kraftigt expandera sitt stöd till Ukraina i form av exempelvis artilleri och stridsflyg, menar Stefan Hedlund. Detta eftersom det på grund av det förändrade världsläget är osäkert i vilken utsträckning Sveriges Natomedlemskap kommer kunna skydda Sverige vid en attack från Ryssland. 

– En seger för Donald Trump i höst skulle med all sannolikhet innebära att USA helt överger Europa, och att Nato därmed förlorar huvuddelen av sina militära muskler, skriver Stefan Hedlund. 

Natoländers proryska ställningstagande är också en fråga den svenska försvarspolitiken måste förhålla sig till, enligt Stefan Hedlund.  

– Premiärminister Viktor Orban har öppet förklarat att Ungern aldrig kommer att gå i krig med Ryssland, och efter de senaste valen har även Slovakien fått både president och premiärminister som är proryska, skriver han. 

“Medan all denna europeiska inrikespolitik pågår utkämpar ukrainarna en daglig kamp för sin överlevnad”

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski instämmer i att Ukraina måste få mer stöd för att stå emot Putins anfallskrig. 

Europas luftrum behöver försvaras här och nu, inte i någon hypotetisk framtid, skriver han.  

Det är tack vare att Ukraina står upp emot Rysslands invasion som gör att resten av Europa kan leva i fred utan större uppoffringar, menar han.  

Sett som ett samlat block har EU och Storbritannien resurserna för att kunna hjälpa Ukraina, skriver Peter Wolodarski.  

Även Ewa Stenberg, reporter på Dagens Nyheter, kommenterar Sveriges försvarsbudget. Regeringen har föreslagit att försvarets årliga budget ska vara 52,8 miljarder högre år 2030. Mycket av detta går dock åt till att täppa igen hålen i det förra försvarsbeslutet, menar hon.  

– Stödet till Ukraina, Natoanpassningen och prishöjningar på försvarsmateriel har gjort att det förra försvarsbeslutet trots det blev kraftigt underfinansierat. De hålen fylls nu, skriver hon. 

Satsningar på säkerhet

Tillskottet är stort – frågan är om det räcker?

Ewa Stenberg, reporter, Dagens Nyheter  

Vad ska vi med rikedomen till om vi inte kan försvara Europa?

Peter Wolodarski, chefredaktör, Dagens Nyheter 

När Sverige går med är Nato som sämst 

Stefan Hedlund, senior professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet, Expressen debatt

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: