Foto: Kate Holt/AusAID (CC BY 2.0)

Intervju

Hur kan vi uppnå en värld utan hunger?

Ett av de globala målen för hållbar utveckling handlar om att utrota hungern i världen. Men hur ska det bli verklighet? Lyssna på vår intervju med Anne Poulsen på FN:s livsmedelsprogram WFP.

Världens länder har kommit överens om 17 globala mål för hållbar utveckling. Syftet var att förbättra allas liv målen ska vara uppfyllda till år 2030. Mål 2 – Utrota hungern – handlar om att få slut på hungern, uppnå matsäkerhet, förbättra näringsintaget och främja hållbart jordbruk. Det här målet är prioriterat av FN:s livsmedelsprogram WFP, världens största humanitära aktör som jobbar med hunger.

I den här podden från FUF Lund diskuteras bland annat vilken roll tekniken har för att främja matsäkerhet i världen. Vi hade äran att intervjua Anne Poulsen, chef för FN:s livsmedelsprogram WFP:s nordiska kontor.

Podden är på engelska. Den finns även att lyssna på där du vanligen hittar poddar. Sök på FUF-podden.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: