Klimatförändringarna tvingar vinodlare i Frankrike att anpassa sig efter värmeböljor och torka. Foto: Jill Wellington. Källa: Pixabay.

FUF-korrespondenterna, Reportage

Matproduktionen påverkas av klimatförändringarna – vin och kaffe i riskzonen

Stigande temperaturer till följd av klimatförändringarna påverkar mat- och livsmedelssäkerheten i hela världen. Vinodlare i Frankrike märker av klimatförändringarna – och många har tvingats anpassa sina odlingar för att kunna hålla samma kvalitet på vinet.
Man går ständigt och oroar sig över hur vädret blir, säger en vinodlare till Utvecklingsmagasinet.  

Man slutar aldrig förvånas av hur vingårdar och vinodlingar dyker upp lite här och var bland byggnader och villaområden i Bordeaux i sydvästra Frankrike. I början på mars är vinrankorna inte särskilt gröna, men man ser hur de sträcker sig över området och får en att fantisera om hur fint och färgglatt det kommer att bli framöver.

Framöver.

Ett aningen skrämmande och ovisst ord nuförtiden. Hur kommer världen och vår omgivning egentligen se ut framöver? Höjda temperaturer och högre frekvens av extrema väderförhållanden påverkar skörden av vissa grödor, däribland druvor, och påverkar således matsäkerheten i världen, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

Vinet är en viktig industri i Bordeaux, men klimatförändringarna förändrar smakerna av flera olika viner. Så här ser det ut bland vinrankorna i början av mars. Foto: Vendela Permats Hammarbäck.

I Bordeaux kretsar allt kring vinet. Utbudet av vinprovningar är stort, det serveras vin på alla caféer och nästan varenda person man stöter på har en eller annan släkting som är vinodlare, sommelier eller sköter affärer inom import och export av vin.

Men när värmeböljor och torka ökar i frekvens och intensitet till följd av klimatförändringarna mognar druvor snabbare, vilket gör att de får högre sockermängd och förändrad alkoholhalt och surhetsgrad. Detta i sin tur förändrar smaken av franska viner och kan göra att vissa vinsorter helt dör ut i framtiden. Andra druvor, som exempelvis Merlot, har gynnats av det varmare klimatet. Vinodlare i landet tvingas ständigt anpassa sig till det nya klimatet och hitta nya lösningar för att upprätthålla samma kvalitet på vinet.

På lång sikt så kommer vi att behöva anpassa oss mer än vad vi gör nu och ingen vet exakt hur det kommer att bli med vinerna, säger en vinodlare från Pessac, en kommun i närheten av Bordeaux, som vill förbli anonym.

För att anpassa sig efter klimatförändringarna har vinodlare bland annat börjat använda jorden som bevattningssystem genom att hålla den fuktig samt använda det vatten som samlats där efter regn som en reservoar vid torka. De har även ändrat hur de klipper bladen på vinrankorna – genom att lämna kvar bladen närmast druvan för att skydda den mot solen.

– Man går ständigt och oroar sig över hur vädret blir, det påverkar ju ens skörd, säger vinodlaren.

Flera livsmedel påverkas av förändrat klimat

Klimatförändringarna påverkar fler livsmedel än druvorna. Den globala uppvärmningen och oförutsägbara vädermönster förändrar bönders odlingsmöjligheter och jordbruksmark negativt världen över, vilket gör att det inte bara är vindruvan vi kan behöva säga farväl till i framtiden. Kaffebönor, avokado, kakao och bananer är fler exempel på produkter som påverkas av det förändrade klimatet.

Kaffebönan påverkas av klimatförändringarna, och odlingen av kaffebönor kan komma att minska drastiskt i framtiden. Foto: Young_n. Källa: Pixabay.

Kaffe är en viktig komponent för att mångas vardag ska fungera. Men den ökade temperaturen har i Latinamerika, där kaffeodlingen är stor, gett utrymme för en destruktiv svampart kallad The Rustsom hindrar bladen på kaffeplantan att växa i samma utsträcking som tidigare. Höjda temperaturer har även minskat områdena lämpade för odling av kaffebönor i Afrika, och forskare menar att kaffeodlingen kan komma att minska med 65 procent till år 2080.

Den känsliga kakaobönan kräver hög luftfuktighet och rikligt med regn för att kunna växa och den odlas därför främst i länder som ligger runt ekvartorn, såsom Elfenbenskusten, Brasilien och Indonesien. Men även denna odlingsmark riskerar att minska i takt med höjda temperaturer. Det samma gäller odlingsmarken för bananer och avokado. Även grödor som majs och vete påverkas negativt av stigande temperaturer. Inte alls i samma omfattning som tidigare nämnda produkter, men det är ytterligare ett tecken på att klimatförändringarna påverkar mat- och livsmedelssäkerheten i världen.

Trots att det bara är sju år kvar till 2030, då de globala målen inom Agenda 2030 ska vara uppnådda, blir avståndet till att nå delmål 2 Ingen hunger större för varje år, enligt FN:s mat- och jordbruksorgan FAO – vilket till stor del beror på klimatförändringarna. 828 miljoner människor runt om i världen levde under hungergränsen 2021, vilket var 150 miljoner fler än 2019, och siffran fortsätter att öka i alla delar av världen.

“Måste förändra både produktion och konsumtion”

Andy Smith, forskningsprofessor i statsvetenskap på universitetet Sciences Po i Bordeaux, pekar även på frågan om konsumtion när det kommer till klimatförändringarna och matsäkerheten. I det franska jordbruket är boskapsproduktionen beroende av majsodling – i vilken man använder stora mängder vatten. Därför menar många att just köttkonsumtionen måste reduceras – för att inte använda så mycket vattenresurser för att producera det foder som används för att mata djuren.

Man måste förändra både produktion och konsumtion. De går tillsammans, säger Andy Smith.

Han menar också att det som verkligen är viktigt är att det finns en vad han kallar för ny “Marshallplan” för jordbruket. Det ska vara en plan som inte bara handlar om att påtvinga förändring – den ska handla om få alla att följa med.

Det inte bara är bönderna själva som behöver möta förändringar, utan offentliga myndigheter måste även följa med bönderna i att förändra genom att förse dem med offentliga riktlinjer och ekonomisk säkerhet och stöd medan de förändras, säger han.  

 

Mat- och livsmedelssäkerhet 

Mat- och livsmedelssäkerhet, på engelska kallat food security, är ett mått på tillgången till säker och näringsrik mat för ett hälsosamt liv och normal tillväxt och utveckling. En person är så kallad matosäker när den saknar regelbunden tillgång till säker och näringsrik mat. Matosäkerhet mäts bland annat i FAO:s Food Insecurity Experience Scale 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: