Aktuell debatt

Vecka 23: Ökad nationalism, EU:s migrationspolitik och kritik mot vapenexport till Jemen

I veckan har migrationspolitiken i Sverige och på EU-nivå debatterats. Nationalism och stängda gränser har ökat inom EU och i Sverige finns ett förslag på en ny utlänningslag som enligt ett stort antal forskare går helt emot kunskapen om migration och integration. Även svensk vapenexport har diskuterats och kritiserats med hänvisning till kriget i Jemen.

Under veckan som gått har Sveriges och EU:s migrationspolitik diskuterats i flera medier. I en debattartikel i ETC pekar Miljöpartiets ungdomsförbund Grön ungdom på att just migrationspolitiken är ett område som EU lyckats mindre väl med, då den präglas av nationalism, stängda gränser och medlemsstater som tävlar om vem som kan ta emot minst flyktingar. EU-kommissionär Ylva Johansson (S) med ansvar för migrationsfrågor har inte försökt främja solidariteten då hon bland annat föreslår ett migrationsmål för återvändande i stället för att säkra en human och rättssäker asylprocess, anser Grön ungdom.

Ylva Johansson presenterade sitt förslag på en ny asyl- och migrationspakt i höstas, men på grund av pandemin har EU-ländernas migrationsministrar först denna vecka kunnat träffas för att ta ett första steg i nystarten av migrationspolitiken.

– Det har inte hänt tillräckligt mycket. Vår förhoppning nu är att det ska finnas ett nytt momentum, att man måste ta tag i de här stora och viktiga frågorna, att man får ett mer fördelat ansvarstagande när det gäller asylmottagningen i Europa, konstaterar inrikesminister Mikael Damberg (S) i Svenska dagbladet och uppger att Sverige ligger på för en diskussion om en tvingande omfördelning.

Danmark har väckt rubriker med sina planer på att förlägga asylhantering utomlands och inte släppa in några asylsökande i landet. Enligt Mikael Damberg är den lösningen inte aktuell, då den inte ens är laglig i det europeiska samarbetet. Även Alice Bah Kuhnke (MP) kritiserade Danmarks förslag i en debattartikel i Expressen och uppmanade det internationella samfundet att fortsätta markera mot den danska regeringens migrationspolitik.

Förslag till ny utlänningslag i Sverige

Även inom Sverige har ett förslag till en ny utlänningslag presenterats för riksdagen, vars mål sägs vara en långsiktig migrationspolitik med liknande regler som övriga EU. I en debattartikel publicerad av Göteborgsposten, undertecknad av 102 forskare inom bland annat migration och integration, uttrycks kritik mot förslaget då det inte tar hänsyn till forskningen på området.

– Lagförslaget kommer att leda till en marginellt minskad invandring till priset av kraftigt försämrad integration och ökade klyftor i samhället. De riksdagsledamöter som röstar för lagen, och därmed väljer att bortse från den forskning och kunskap som finns, bär därför ett stort ansvar för framtiden, menar forskarna.

Sverige bör stoppa vapenexporten till de stridande parterna i Jemen

Inbördeskriget i Jemen har skördat mer än 230 000 människoliv. Under onsdagen debatterades den svenska vapenexporten i riksdagen och bland annat fanns motioner om att stoppa vapenexporten till stridande parter i kriget. Att så inte redan skett kan endast beskrivas som ett fatalt misslyckande, skriver sju fredsorganisationer i Aftonbladet och påminner om att riksdagen 2011 beslutade om skärpta regler för den svenska vapenexporten till diktaturer. Trots detta gick 35 procent av det totala värdet av Sveriges vapenexport förra året till icke-demokratier. Den största mottagaren var Förenade Arabemiraten, en av de stridande parterna i Jemenkriget.

– Ett självklart första steg är att omedelbart stoppa all vapenexport, inklusive följdleveranser, till de stridande parterna i Jemen. Allt annat är ett politiskt misslyckande och ett svek mot Sveriges löfte att stå på folkens och inte de auktoritära ledarnas sida, skriver artikelförfattarna.

Kristdemokraterna vill att exporten av krigsmateriel till länder som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten ska stoppas så länge kriget i Jemen pågår, skriver partiets utrikespolitiska talesperson Lars Adaktusson i OmVärlden. Sverige har en viktig roll som fredsmäklare i Jemen då det stod värd för de stridande parternas förhandlingar 2018. Ändå ökade svensk vapenexport till Förenade Arabemiraten från 1,3 till 3,2 miljarder kronor mellan 2019 och 2020.

– Det är allvarligt att regeringen ser mellan fingrarna på att svenska företag exporterar vapen till stridande parter i inbördeskrigets Jemen. Det riskerar att urholka vår trovärdighet som en röst för demokrati, mänskliga rättigheter och fred i världen, menar Lars Adaktusson.

 

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om global utveckling och Sveriges roll i världen: 

EU:s migrationspolitik

EU kan bättre än stängda gränser och nationalism
Aida Badeli, David Ling, Nick Doggen. Grön ungdom. ETC.

Migrationsarbete i stå i EU
Wiktor Nummelin/TT. Svenska Dagbladet.

Dansk migrationspolitik är en skam för hela EU
Alice Bah Kuhnke (MP). Expressen.

Svensk migrationspolitik

102 forskare: ”Stoppa den nya utlänningslagen”
Henry Ascher, Sahlgrenska akademin, m.fl. Göteborgsposten.

Svensk vapenexport

Stoppa vapenexporten till de stridande i Jemen
Agnes Hellström, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, m.fl. Aftonbladet.

”Regeringen måste vapenexporten till krigets Jemen”
Lars Adaktusson (KD). OmVärlden.

Övrigt

Riksdagen måste fördöma våld mot Colombias unga sociala ledare
Peter Brune, War Child, m.fl. OmVärlden.

”Sveriges strategier för Latinamerika saknar samordning med EU”
Erik Jennische, Civil Rights Defenders. OmVärlden.

Allt fler barn i världen arbetar
Erik Halkjaer. OmVärlden.

Växande barnarbete kräver handling
Helena Thybell, Rädda Barnen, Hewan Temesghen, Fairtrade Sverige. Göteborgsposten.

Säg deras namn
Jakob Dalunde (MP), Camilla Hansén (MP). ETC.

Vi kan inte dumpa svenska IS-kvinnor i kurdernas knä
Susanne Nyström. Dagens Nyheter.

Sverige måste ta ansvar för IS-barnen
Huvudledare. Sydsvenskan.

Nu kommer IS-kvinnorna tillbaka till fristaden Sverige
Ledarredaktionen. Expressen.

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: