Hundratusentals flyktingar har korsat den ukrainska gränsen, vilket har väckt debatt om flyktingmottagande i Sverige och i EU. Foto: Mirek Pruchnicki. Källa: Flickr.

Aktuell debatt

Vecka 9: ”Det här är Putins krig. Inte Olga och Ivans”

Rysslands pågående invasion av Ukraina fortsätter att dominera nyhetsflödet. Debattörer och ledarskribenter har bland annat diskuterat svenskt vapenstöd, en stundande flyktingkris, konfliktens koppling till klimatkrisen och hur vanliga ryssar hamnar i kläm i och med kriget.

Den ryska invasionen av Ukraina förblev ett centralt tema i den gångna veckans debatt och frågan om hur Sverige kan bidra fick ett nytt svar i början av veckan när riksdagen beslutade att godkänna vapenleveranser till Ukraina. Delade åsikter råder om beslutet.

– Skicka de vapen Ukraina begär, skriver Liberalernas utrikespolitiska talesman Joar Forssell i Aftonbladet.

Han menar att Sverige behöver en utrikespolitik som inte skyr några medel i försvaret av Ukrainas, Sveriges och Europas frihet. I en annan debattartikel i Aftonbladet menar trettio vänsterpartister att det var fel beslut av deras parti att säga ja till vapenstödet, som de inledningsvis motsatte sig. Det som behövs är en minskad, inte ökad, militär upptrappning menar de, och Sverige bör istället prioritera humanitära insatser och diplomati.

Samtidigt stiger också oron för en tilltagande flyktingkris i samband med kriget i Ukraina. FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att antalet flyktingar kan komma att överstiga sju miljoner och att det därför är viktigt att EU:s medlemsländer står förberedda.

– Mycket talar för att vi kan gå mot den största flyktingkatastrofen i Europa sedan andra världskriget, skriver Mårten Löfberg, generalsekreterare för Asylrättscentrum i DN.

Författarna Farhad Jahanmahan och Cecilia Persson påminner samtidigt om att det för närvarande pågår flyktingkriser på flera håll i världen och att det är viktigt att garantera att asylrätten gäller för alla. EU får inte låta krisen i Ukraina bli ett svepskäl för att avvisa skyddsbehövande från andra konfliktområden.

Flera debattörer har också lyft problemet med vanliga ryssar som hamnar i kläm i Ukrainakonflikten.

– Det här är Putins krig. Inte Olga och Ivans, skriver Susanne Nyström i DN som kritik mot den tidigare moderate försvarsministern Mikael Odenbergs förslag att utvisa alla ryska medborgare från Sverige.

I skuggan av kriget uppmärksammas även FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport, som betonar nödvändigheten av omfattande och brådskande anpassningar för att skydda mot klimatförändringarnas konsekvenser. DN:s ledarredaktion skriver att rapporten, liksom krisen i Ukraina, belyser behovet av god beredskap. De anser att i båda fallen har de förebyggande investeringarna länge varit för små och att notan växer som följd.

Svenskt vapenstöd

Vi måste skicka alla vapen Ukraina begär

Joar Forssell (L), Aftonbladet

Fel av vårt parti att säga ja till vapenstöd

Rossana Dinamarca (V) m.fl., Aftonbladet

Ryssar i kläm

Därför ska vi fortsätta ge bistånd till Ryssland

Erik Helmersson, Dagens Nyheter

Gärna sanktioner mot Ryssland – men lämna vanliga ryssar i fred

Susanne Nyström, Dagens Nyheter

Sanktionerna får inte leda till ”vi mot dem”

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

Ukraina och flyktingströmmar

Flyktingkrisen 2015 var ingenting mot det som väntar

Amanda Sokolnicki, Dagens Nyheter

Sverige och EU måste ta emot krigsflyktingarna

Mårten Löfberg, Dagens Nyheter

Varför ses ukrainare som mer ”riktiga” flyktingar?

Farhad Jahanmahan och Cecilia Persson, Expressen

Ukraina och IPCC:s klimatrapport

Sveriges beredskap måste vara god – även för att möta klimatförändringarna

Redaktionen, Dagens Nyheter

Kriget i Ukraina visar varför klimatomställningen är akut

Susanne Nyström, Dagens Nyheter

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: