Flera aktörer menar att Israel inte uppfyller Internationella domstolens order att skydda den palestinska befolkningen. Samtidigt förlitar sig domstolen på staters vilja att följa besluten. Foto: Saleh Najm and Anas Sharif. Källa: Wikimedia commons.

Utvecklingsmagasinet förklarar

Internationella domstolsbeslutet mot Israel: ”Har ignorerats”

Tidigare i år anklagade Sydafrika Israel för folkmord i FN:s högsta domstol, International Court of Justice (ICJ). Domstolen har beslutat att Israel ska göra allt i sin makt för att skydda den palestinska befolkningen. Men ICJ förlitar sig på staters vilja att följa besluten, och många civilsamhällesorganisationer menar att Israel inte har levt upp till detta.  

Den 29 december anmälde Sydafrika Israel för folkmord i Gaza. I januari fick bägge parter chansen att redogöra för sina argument inför Internationella domstolen (ICJ) i Haag. I sin 84-sidiga stämningsansökan till ICJ påpekade Sydafrika att tiotusentals palestinier har omkommit i Israels attacker. Bombningarna har bland annat träffat hem, skolor och sjukhus dit civila har gått för att få vård. Sydafrika bad ICJ om att bevilja så kallade provisoriska åtgärder, det vill säga att Israel skulle upphöra med sina militära attacker mot Gaza medan domstolen avgjorde tvistemålet.

Däremot argumenterade Israel för sin rätt till självförsvar efter att Hamas dödade hundratals personer och tillfångatog israeler som gisslan i terrorattacken den 7 oktober. Israels juridiska representation hävdade också att Hamas använde civila som mänskliga sköldar vid terrordådet och att Israels åtgärder har syftat till att skydda civila och minimera förluster.

”Jag tror att domstolens beslut har ignorerats”

Den 26 januari godkände domstolen sex av Sydafrikas åtta provisoriska åtgärder. ICJ beordrade att Israel ska göra allt i sin makt för att skydda den palestinska befolkningen för att förhindra folkmord, men det innebar inte ett fullständigt krigsstopp. Beslutet innebar bland annat att Israel ska säkerställa att humanitärt bistånd når civilbefolkningen i Gazaremsan. Detta har dock lett till frustration bland civilsamhällesorganisationer, eftersom det anses att Israel inte har uppfyllt de provisoriska åtgärderna, då mindre humanitärt stöd i form av mat och hygienartiklar har nått civila jämfört med innan ICJ:s beslut. Mellan den 26 januari och 24 februari dödades också 3 523 palestinier i israeliska attacker, rapporterar Al Jazeera, och menar att det är ett tecken på att Israel bortser från ICJ:s beslut.

– Jag tror att domstolens beslut har ignorerats, säger Sydafrikas utrikesminister, Naledi Pandor, på en presskonferens.

Å andra sidan anklagar tjänstemän från Israel Hamas för att ha försenat FN-leveranser av humanitärt stöd.

Domstolen förlitar sig på staters vilja

ICJ har länge kallats för världens högsta domstol, men i praktiken saknar domstolen verkställande makt. Enligt FN-stadgan, som reglerar FN:s uppgifter och befogenheter, är beslut som tas av de 15 domarna i Haag bindande för alla FN:s medlemsstater. Men eftersom ICJ inte kan utfärda sanktioner eller använda maktmedel förlitar sig domstolen på staters vilja att följa besluten.

Ett exempel på när länder har ignorerat ICJ:s beslut var 2022, då domstolen fattade ett beslut som krävde att Ryssland omedelbart skulle upphöra med sina militära operationer mot Ukraina. Ryssland har inte följt beslutet och fortsätter med sin offensiva militära strategi.

Det återstår att se hur situationen kommer att utvecklas och om Israel framöver kommer att respektera ICJ:s beslut.  

Dela det här: