En FN-rapport visar på en kraftig minskad barnadödlighet sedan millenieskiftet, men minskningen är inte jämnt fördelad mellan olika delar av världen och olika åldersgrupper. Foto: Yvonne Larsson. Källa: Flickr.

Nyhet

Barnadödligheten minskar – men arbetet är långt ifrån över

Sedan millennieskiftet har dödstalet för barn under fem år i världen halverats, enligt en FN-rapport. Närhet och tillgång till barn- och mödrahälsovård, barnmorskor och vaccinationer är några av förklaringarna. Men arbetet med att minska den globala barnadödligheten är långt ifrån över, särskilt när det gäller dödlighet bland nyfödda.

Under 2022 dog ett barn var sjätte sekund av orsaker som kunde förhindras. Det visar en rapport från FN-gruppen för barnadödlighet (UN IGME), som består av representanter från bland annat UNICEF och WHO.  

För tidig födsel eller komplikationer i samband med födseln, diarré, lunginflammation och malaria är några av orsakerna bakom barnadödlighet som kan förebyggas eller behandlas. 

FNs tredje hållbarhetsmål – god hälsa och välbefinnande – av de 17 globala målen syftar till att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för människor i alla åldrar. Dess andra delmål syftar till att senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. 

Men i nuvarande takt kommer 59 länder i världen inte att nå delmålet för minskad dödlighet bland barn under 5 år, och 64 länder kommer inte nå delmålet om minskad dödlighet bland spädbarn. Fram till år 2030 kommer uppskattningsvis 35 miljoner barn dö innan de fyller fem år fram till år 2030.  

– En del som ofta glöms bort är dödligheten bland nyfödda, säger Mats Blennow, barnläkare och styrelseledamot i Läkare utan gränser, till SVT. 

Hälften av barnen under 5 år som miste sitt liv under 2022 var nyfödda. Enligt Mats Blennow har barnadödligheten för nyfödda inte minskat i samma takt som för resten av gruppen barn under 5 år, vilket han tror beror på att de inte prioriteras inte lika mycket som andra barngrupper. 

Det spelar roll var man föds

– Även om det har gjorts välkomna framsteg drabbas fortfarande miljontals familjer varje år av den förödande sorgen att förlora ett barn, ofta under de allra första dagarna efter födseln, skriver WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett pressmeddelande. 

– Var ett barn föds ska inte avgöra om det lever eller dör, fortsätter han. 

Av de ungefär 35 miljoner barn under fem år som förväntas dö fram till år 2030 bor en majoritet i Afrika söder om Sahara och i södra Asien, enligt FN-rapporten. 

Rapporten understryker att barn som föds i de fattigaste hushållen i världen löper dubbelt så stor risk att dö före fem års ålder jämfört med de rikaste hushållen. Samtidigt löper barn som lever i instabila eller konfliktdrabbade miljöer nästan tre gånger större risk att dö före sin femårsdag än barn i andra länder. Exempelvis är ungefär fyra miljoner barn i Sudan och en halv miljon barn i Norra Gaza akut undernärda och löper risk att dö av undernäring och svält, enligt FN:s barnrättsorganisation UNICEF. 

Det har blivit bättre 

Trots dystra siffror visar rapporten en positiv trend, till exempel en halvering av den globala barnadödligheten under de senaste 24 åren 

– Vi vet att det går att rädda miljoner barns liv om vi bara prioriterar barns hälsa och den här rapporten förstärker bevisen för det. Att satsa på barn ger effekt här och nu och långt in i framtiden säger Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät