Beskedet om att ICC:s chefsåklagare vill utfärda en arresteringsorder mot ledande män från både Israel och Hamas har väckt reaktioner på svenska opinionssidor under den gångna veckan. På bild (till vänster): Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. På bild (till höger): Hamas högsta ledare Yahya Sinwar. Källa: Flickr.

Aktuell debatt

Vecka 21: Arresteringsorder mot Hamas och Israels ledare både välkomnas och kritiseras

Förra veckan meddelade chefsåklagaren vid Internationella brottsmålsdomstolen (ICC), Karim Khan, att han vill utfärda en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och landets försvarsminister, såväl som tre högt uppsatta ledare inom Hamas. Beskedet har både välkomnats och kritiserats på svenska debatt- och ledarsidor.  

Chefsåklagaren menar att det finns en ”skälig anledning att tro” att ledarna är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. En panel av domare kommer att fatta det slutliga beslutet om ledarna ska gripas, men yrkandet har ändå varit kontroversiellt. Vissa debattörer menar exempelvis att det är fel att likställa Israel med Hamas.  

– Naturligtvis är inte Israel – en demokrati med brister – att likställa med terrorgruppen Hamas. Däremot kan båda parter begå krigsbrott, skriver Dagens Nyheters ledarredaktion 

– En kommande arresteringsorder mot de högsta ledarna för den judiska staten får en stark symbolisk betydelse. Det är ett hårt slag mot Israel att landets ledare hamnar i samma kategori som den ryske diktatorn och en islamistisk terrorgrupp, skriver Dagens Nyheters utrikeskommentator Michael Winiarski. 

Svenska Dagbladets ledarskribent Tove Lifvendahl menar att det är problematiskt att chefsåklagaren kräver en arrestering av både Hamas och Israels politiska ledare.  

– Det viktiga uppdraget att pröva förekomsten av krigsbrott riskerar nu att reduceras, och ICC:s relevans äventyras, skriver hon. 

Ledarskribenten Zina Al-Dewany har dock en annan åsikt.  

– När civila palestinier som skjutits i huvudet och döda barn hittas i massgravar med kroppar som dödats bakbundna borde inte frågan om arresteringsorder vara kontroversiell, skriver hon i Aftonbladet Ledare 

Annie Croona, ledarskribent på Dagens ETC, skriver att det finns en ökad press på utrikesminister Tobias Billström (M) att fördöma Israels agerande i samband med arresteringsordern.  

– Alla länder som varit tysta måste höja rösten nu. Alla som gjort för lite måste börja göra mer. Egentligen är det redan försent, skriver hon i en Ledare i Dagens ETC.  

ICC:s chefsåklagare kräver arrestering av Israels och Hamas ledare

Arresteringsordern ett hårt slag mot Israel  

Michael Winiarski, utrikeskommentator, Dagens Nyheter  

Arresteringsordern kan bli början på slutet för Israels folkmord  

Annie Croona, ledarskribent, Dagens ETC 

Billström och Biden står med byxorna nere  

Zina Al-Dewany, ledarskribent, Aftonbladet  

Ingen har rätt att bryta mot krigets lagar 

Ledarredaktionen, Dagens Nyheter   

Det går inte att likställa Israel och Hamas 

Tove Lifvendahl, ledarskribent, Svenska Dagbladet  

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: