Dil Maya, som är sekreterare i jordbruksgruppen, berättar om den senaste utvecklingen i området. Foto: Nikolina Stålhand/IM

FUF-korrespondenterna

Empowerment i de nepalesiska bergen

– Jag vet nu att kvinnor kan göra allt och vill därför uppmuntra andra kvinnor att bli ledare och öka kvinnors ledarskap i Nepal.

Orden kommer från Chin Maya, ordförande för en av de jordbruksgrupper i Naram som genom MADE-Nepal fått stöd av IM. Sedan Chin Maya blev en del av gruppen för två år sedan säger hon att hennes självförtroende och kapacitet har ökat – så mycket att hon nu även kandiderat och blivit invald i den lokala skolkommittén i området.

Chin Maya berättar om hur hon påverkats sedan hon blev en del av jordbruksgruppen i området.
Foto: Nikolina Stålhand/IM

Chin Maya är bara en av de kvinnor som jag mötte under min senaste fältresa och som alla vittnar om en positiv inverkan i deras liv – såväl ekonomiskt som socialt – efter att ha fått olika typer av support från MADE-Nepal och IM. Majoriteten av kvinnorna, som ofta kommer från marginaliserade och socioekonomiskt svaga grupper, har på ett eller annat sätt varit del i en lokal jordbruksgrupp. Genom dessa grupper får deltagarna teknisk support och utbildning i hållbar jordbruksdrift, support och information om sina rättigheter gentemot lokala myndigheter samt materiell hjälp i form av exempelvis plantor, getter eller material för att utveckla sitt jordbruk. Många grupper bygger även på en princip av att föra vidare till andra i området – får en exempelvis en get i support så behåller en den endast tills den har fött ungar, sedan ger en geten vidare till nästa person i gruppen.

Em Maya Chidi är en annan kvinna som visat på positiva effekter av jordbruksprojekten. När hon började med getuppfödning fick hon utöver träning och utbildning även två getter. Två år senare har Em Maya nu tolv getter på sin gård och hon har dessutom kunnat sälja några getter och på så sätt ökat sina inkomster. Tack vare detta kan Em Maya nu ge sin femåriga son en bättre utbildning. Även om situationen för Em Maya och hennes familj förbättrats de senaste åren har hon fortfarande drömmar och mål att sikta mot.

Em Maya visar upp sin lyckade getuppfödning och ett av de senaste tillskotten.
Foto: Nikolina Stålhand/IM

– I framtiden skulle jag vilja starta företag och utveckla min getuppfödning för att öka mina inkomster och på så sätt ytterligare kunna förbättra situationen för mig och min familj, berättar Em Maya.

Dil Maya berättar stolt hur hon lyckats med sin grönsaksodling och hur den påverkat hennes livssituation till det bättre. Foto: Nikolina Stålhand/IM

Precis som för Chin Maya och Em Maya, så har situationen för Dil Maya Thapa Magar och hennes familj de senaste åren blivit bättre. Dil Maya, som är sekreterare i en jordbruksgrupp i Naram, visade vid mitt besök hos henne stolt upp sin grönsaksodling. Bland annat har Dil Maya framgångsrikt odlat tomater, vilka hon kunnat sälja och därmed tjänat egna pengar.

– Jag är inte längre beroende av andra och jag kan nu ge mina två barn en bra utbildning. Dessutom har jag kunnat spara en del pengar till min framtida pensionering, säger Dil Maya med ett leende på läpparna.

I framtiden planerar Dil Maya att ytterligare utveckla sitt jordbruk och eventuellt börja med djuruppfödning.

Vad alla dessa tre kvinnor har gemensamt är inte bara en vilja till förändring och en framtidstro, alla tre visar även på vilka positiva konsekvenser ett utvecklingsarbete kan medföra – såväl ekonomiska som sociala. Att själv kunna påverka sin situation, att se förändring ske och att få utdelning för det arbete en lägger ner – det tror jag är minst lika viktigt för boende i de nepalesiska bergen som för någon i Stockholms innerstad.

Dil Maya, som är sekreterare i jordbruksgruppen, berättar om den senaste utvecklingen i området. Foto: Nikolina Stålhand/IM

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: