FUF-korrespondenterna

Lokal förankring – a och o för ett hållbart utvecklingsarbete

Redan från första dagen på utbildningen hos IM i Lund fick vi veta att en viktig del i IMs arbete är att se människor som rättighetsbärare och att kontinueligt involvera och bygga kapaciteten hos den lokala befolkningen. Att nu vara på plats och faktiskt se hur detta fungerar i praktiken har varit både inspirerande och spännande. Även om jag märkte av hur detta påverkade arbetet under mitt besök i Gorkha så blev det ännu tydligare när jag under förra helgen fick chansen att möta fler människor under mina dagar i Arkhala och Naram.

Rum Bahadur förklarar hur utvecklingsprojekten förbättrat situationen i området.
Foto: Nikolina Stålhand/IM

Ett av de tydligaste exemplen lyftes av Rum Bahadur Tapa, som är ordförande i en av de jordbruksgrupper som IM, genom MADE-Nepal, stöttat både finansiellt och genom utbildningar och teknisk support. Under en diskussion tillsammans med Rum Bahadur och de övriga medlemmarna i gruppen berättade han om hur många andra organisationer implementerat olika utvecklingsprojekt i området, men att dessa oftast varit kortsiktiga och saknat ett fokus på hållbarhet.

– Med MADE-Nepal och IM är det annorlunda. Genom att involvera och mobilisera alla oss som lever i samhället så kan vi se att projekten som nu implementeras är hållbara. Det visar på en tydlig vilja att långsiktigt förbättra situationen i området, menar Rum Bahadur.

Möte med olika jordbruksgrupper i Naram och Arkhala. 

Han är heller inte ensam om denna åsikt. Vid flera av mina möten fick jag bekräftat att vikten av lokal förankring är a och o för att bygga en långsiktig, positiv utveckling för marginaliserade grupper. Exempelvis fick jag flertalet gånger se hur människor, tack vare teknisk support i jordbruksdrift, nu själva kan förbättra sin livssituation med bättre tillgång till mat och större inkomst, vilket gör att de kan ge sin sina barn en bättre utbildning. Ett annat exempel jag fick ta del av var de jordbrukare som tack vare bildandet av nätverk och spridningen av information om deras rättigheter, nu har lyckats mobilisera sig och få inflytande i den lokala politiken, vilket i sin tur gjort att de har kunnat utkräva ansvar från sina demokratiskt valda ledare.

Efter mina dagar i Naram och Arkhala är jag med andra ord än mer övertygad om att det enda sättet att på riktigt skapa positiv förändring är genom att arbeta lokalt, med ett rättighetsbaserat tänk där människor ges möjlighet till utveckling.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: