Den 14 november tog Chalmers tekniska högskola beslut om att förbjuda politiska manifestationer och affischering på campus, vilket blev omdiskuterat i debatt- och ledartexter under den gångna veckan. Foto: Blondinrikard Fröberg/Flickr.

Aktuell debatt

Vecka 46: Chalmers förbjöd politiska manifestationer – skapade kritikstorm

Striderna fortsätter i Israel och Palestina, och under förra veckan förbjöd Chalmers tekniska högskola studenter och anställda från att delta i politiska manifestationer – vilket möttes av omfattande kritik. Samtidigt har svenska universitetsstudenter och anställda krävt att regeringen och lärosäten ska bojkotta Israel genom att avsluta forsknings- och utbytessamarbeten.  

Chalmers tekniska högskola meddelade under tisdagen förra veckan att politiska manifestationer och politisk affischering förbjuds såväl i universitetets lokaler som på campus i stort. Rektor Martin Nilsson Jacobi hänvisade till det spända omvärldsläget och att beslutet togs i förebyggande syfte då Israel-Palestina-konflikten väcker starka känslor. Han menade att universitetet vill undvika polarisering och att anställda och studenter ska kunna känna sig trygga. Beslutet blev dock mycket omdiskuterat och Chalmers valde under lördagen att häva förbudet.

Några som ställde sig kritiska till förbudet var Linnea Dubois, förbundsordförande Fria Moderata Studentförbundet, och Emma Fastesson Lindgren, förbundsordförande S-studenter. 

– I förbudets spår gror bara radikalisering, politikerförakt och i förlängningen en urholkad demokrati, skriver de i en debattartikel i Göteborgs-Posten. 

Även flera av de politiska studentförbunden tog ställning mot förbudet. I en debattartikel i Aftonbladet uttryckte MP, S, C, L, M och KD:s studentförbund en oro för att förbudet inte bara skulle skada studenterna, utan hela den svenska demokratin, och krävde att högskolan skulle backa från sitt beslut. I en ledare i Dagens ETC uttryckte även Andreas Gustavsson en oro för beslutets påverkan på demokratin:

– Jag skulle vilja kalla den här processen för ett fientligt övertagande av tolkningsföreträde, där de första måltavlorna också utgör vår demokratis fundament, skriver han.

Debatt om samarbeten med israeliska lärosäten

Samtidigt som förbudet kom från Chalmers har svenska studenter, professorer och anställda på olika lärosäten krävt att Sverige avbryter samarbeten med israeliska lärosäten och forskningsinstitut som har samarbeten med militärindustrin. De uppmanar landets högskolor och universitet till att uttrycka solidaritet med det palestinska folket, och politiska representanter att arbeta för ett eldupphör, skydd av civila och humanitär hjälp.

– Vi, studenter, forskare och professorer vid landets lärosäten, kan inte stillatigande åse det som FN kallar en kris för hela mänskligheten, skriver de.

I en debattartikel i Expressen skriver utbildningsminister Mats Person (L) att universiteten ska vara en plats för dialog och idéutbyte. Däremot menar han att problematiken sker när debatten lämnar det akademiska samtalet. Han menar också att en bojkott av samarbeten med Israel av detta slag är fel väg att gå.

– Att svenska lärosäten ska ta ställning i internationella konflikter är feltänkt och kan leda till att forskningens ställning undermineras och blir ett enkelt byte för de som vill underminera akademin, skriver han.

Utbildningsministerns uttalande har mötts av kritik.

– Om Sveriges utbildningsminister menar att akademiker inte ska kunna ta ställning för internationell rätt och mänskliga rättigheter – då är den akademiska friheten hotad. Då är den grundlagsskyddade rätten till yttrande- och åsiktsfrihet inskränkt, skriver flera studenter och anställda på universitet och högskolor i sin debattartikel.

En annan som riktade kritik både mot universitet och utbildningsminister Mats Persson är ledarskribenten Håkan Boström. Han menar att universitet och högskolor självklart inte ska ta politisk ställning som kollektiv, men att enskilda studenter och anställda måste kunna få ge uttryck för sina politiska åsikter.

– Ett universitet där man håller tyst om vad man tycker är inte längre ett universitet, skriver han i sin ledare i Göteborgs-Posten.

Debatt om Israel och Palestina inom den svenska akademin

Chalmers förbud en attack mot studenternas yttrandefrihet

Linnea Dubois, förbundsordförande Fria Moderata Studentförbundet; Emma Fastesson Lindgren, förbundsordförande S-studenter, Göteborgs-Posten

Chalmers på sluttande plan om yttrandefriheten

Håkan Boström, ledarskribent, Göteborgs-Posten

Politikförbudet hotar demokratin, Chalmers

Anton Bylin, språkrör Gröna studenter; Nadja Vinberg, språkrör Gröna studenter; Emma Fastesson Lindgren, förbundsordförande S-studenter m.fl., Aftonbladet

Chalmers förbud är en principiell dammsprängning

Andreas Gustavsson, ledarskribent, Dagens ETC

Frågorna som ministern måste besvara om Gaza

Tuesdays for Palestine; Academics for Palestine Borås; Chalmers Social Justice m.fl., Dagens ETC

Vi ska samarbeta mer med Israel – inte mindre

Mats Persson (L), utbildningsminister, Expressen

Konflikten i Israel och Palestina

Hur många palestinier ska mördas innan Sverige fördömer Israels folkmord?

Feras Ali; Khalil Assi; Romdhane Boussaidi m.fl., Sydsvenskan

Nej, alla som befinner sig i en krigszon kan inte flygas hem av Sverige

Hanne Kjöller, kolumnist, Dagens Nyheter

Det svenska biståndet motverkar terrorism

Anna Danielsson, läkare; Margareta Sjöberg, socionom, Dagens ETC

Eldupphör krävs för att rädda liv och säkra vård

Läkare för solidaritet med kollegor i Gaza: Sten Axelsson Fisk; Roya Hakimnia; Marja Forssman m.fl., Dagens ETC

Israel bör främja fred mitt i kriget

Ronald S Lauder, ordförande för Judiska världskongressen, Svenska Dagbladet 

Någon måste ändå ta ansvar för Gazas framtid.

Evelyn Schreiber, ledarskribent, Sydsvenskan

Det finns liten anledning att misstro de palestinska dödssiffrorna

Nina Gren, universitetslektor i socialantropologi, Lunds universitet; Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet, Göteborgs-Posten 

Möte mellan Kina och USA

Ändå hoppfullt möte i San Francisco.  

Evelyn Schreiber, ledarskribent, Sydsvenskan

Mötet mellan Biden och Xi är en god nyhet för alla som värnar freden

Ledarredaktionen, Dagens Nyheter

Val i Demokratiska Republiken Kongo

Låt Sveriges stöd till valprocessen i DR Kongo vara kraftfullt och tydligt

Maria Bard, Läkarmissionens påverkanschef för Afrika; Bruno Kitoko, Läkarmissionens biträdande landschef för DR Kongo, Sydsvenskan

Ukraina och EU-medlemskap

EU kan inte vänta med Ukrainas medlemskap

Johan Pehrson (L), Partiledare; Karin Karlsbro (L), Europaparlamentariker, Göteborgs-Posten

Ukraina i EU blir ett långfinger till Putin

Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet

Svensk klimatpolitik

Leverera klimatpolitik eller avgå, ministern

Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace, Aftonbladet

Nu är det SD som styr svensk klimatpolitik

Ingvar Persson, ledarskribent, Aftonbladet  

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: