”Världens ledande politiker gör alldeles för lite, alldeles för sent.” Det skriver Zina Al-Dewany om klimatfrågan i en ledartext på Aftonbladet.

Aktuell debatt

Vecka 41: Kritik mot politiker inför den kommande klimatkonferensen

I nästan två veckor, med start den första november, pågår FN:s klimatkonferens i Glasgow. Redan nu väljer politiker, intresseorganisationer och aktivister att profilera sig och redogöra för sina ambitioner och förslag gällande ödesfrågan om klimatet. I och med det internationella mötet om Förintelsen i Malmö har det även förts debatt om hur samhället ska bekämpa antisemitism.

Klimatet är ett av ämnena som har diskuterats på svenska debattsidor under den gångna veckan. Zina Al-Dewany på Aftonbladet ger Greta Thunberg rätt i att världsledarnas tal om klimatlöften inte betyder något, utan bara är ett spel för gallerierna.

Våra internationella klimatmöten känns allt oftare som ett värdelöst Almedalen, skriver hon i en ledartext. 

Fisket i Östersjön är ytterligare en fråga som har varit i fokus på svenska debattsidor. Jarl Strömbäck, sjökapten och före detta liberal politiker, skriver att svenska myndigheter sviker kustfisket då kraven är mycket högre än för industrifisket.

– Myndigheterna och politiken har svikit och sviker en av världens äldsta näringar i vårt land, skriver han i en debattartikel på Expressen.

Miljöpartisterna Maria Gardfjell och Elisabeth Falkhaven anser också att det småskaliga fisket längs med kusten riskerar att slås i spillror, och kräver därför mer omfattande reglering av industrifisket. Samtidigt säger Peter Ronelöv Olsson från Sveriges fiskares producentorganisation, SFPO, att problemet inte ligger i fisket, utan i den dåliga havsmiljön – orsakad av frånvaron av en fungerande havsmiljöpolitik.

Det internationella mötet om hågkomst av Förintelsen i Malmö är också en händelse som har skapat debatt. Bland annat har 54 forskare varnat för att politisera kampen mot antisemitism. 

Vi vill utfärda en skarp varning mot att låta kampen mot anti­semitism bli ett verktyg för politiska syften, skriver de i ett upprop på Svenska Dagbladet.

Den mest använda definitionen av antisemitism förhindrar effektiv kritik mot staten Israel och hotar därmed yttrandefrihet och demokrati, enligt forskarna. Istället förespråkar de den nya Jerusalemdeklarationens definition – som är friare från politisk agenda. Vice ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Mats Fält, är däremot kritisk mot den nya definitionen och menar att man inte kan blunda för den antisemitism som ofta återfinns i kritiken mot Israel

I ett svenskt samman­hang under­skattar debattörerna problemet med att kritik mot Israel utformas så att den i praktiken under­stödjer anti­semitism, skriver Mats Fält i en replik till forskarnas text. 

Klimat och miljö 

Skrivbordsbyråkrater dödar det svenska fisket

Jarl Strömbäck, Expressen

Så räddar vi Östersjön och småskaliga fisket

Maria Gardfjell och Elisabeth Falkhaven, Aftonbladet

Det är inte fisket som är Östersjöns problem

Peter Ronelöv Olsson, Aftonbladet

Greta Thunberg har rätt i att talen blir värdelösa

Zina Al-Dewany, Aftonbladet 

Kampen mot antisemitism

Politisera inte kamp mot antisemitism

Göran Rosenberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Risk att Israelkritik nyttjas som täckmantel” 

Mats Fält, Svenska Dagbladet

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: