Aktuell debatt

Vecka 21: Flygkapning, giftskandal och delade meningar om Israel-Palestina

Under förra veckan ledde Belarus president Alexander Lukasjenkos handlingar till stor kritik från omvärlden. Svenska debattörer uppmanar nu till sanktioner och en ny politik gentemot Belarus och dess ryska allierade. Samtidigt fortsätter Israel-Palestina-konflikten att väcka debatt. Svenska metallföretaget Bolidens mörka förflutna i Chile uppmärksammas dessutom av FN-rapportören Marcos Orellana.

Gunnar Hökmark, ordförande för tankesmedjan Frivärld, skriver i Göteborgsposten att Alexander Lukasjenkos kapning av ett kommersiellt flygplan påväg till Litauen kräver ett nytt försvarstänk. Flygkapningen, som skedde över belarusiskt luftrum, handlade om att häkta en regimkritisk journalist. Lukasjenkoregimens handlingar bryter mot internationell rätt och Belarus bör därför uteslutas från internationella organisationer som den internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Hökmark framhäver att utöver sanktioner mot Belarus, bör Ryssland och Putins roll i aktionen ses över. Lukasjenkos handlingar kan osannolikt ha genomförts utan ryskt stöd, vilket innebär att Sveriges och EU:s Rysslandspolitik bör ses över menar Hökmark. Sverige och Stefan Löfven borde fundera på om den fortsatt ensamma stigen utan NATO-medlemskap verkligen är den rätta vägen att gå, säger Hökmark.

Hökmark får medhåll från Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, gällande kritiken av Rysslands roll i kapningen och härleder till tidigare händelser som mordförsöket på, och gripandet av, oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. Precis som Hökmark menar Lindberg att EU måste sätta in kraftfulla sanktioner mot Belarus och att Europa bör verka för ett maktskifte i Minsk.

Israel-Palestina – en vattendelare i svensk debatt

Vapenvilan fortsätter mellan Israel och Palestina, men debatten kring konflikten fortsätter. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Annika Strandhäll, Jamal El Haj, Elin Gustafsson, och Johan Büser skriver i Göteborgsposten att Sveriges regering tillsammans med EU och FN måste göra sitt yttersta för fortsatta fredsförhandlingar. Debattörerna menar också att Israel måste pressas till att stoppa nya bosättningar.

Israels ambassadör i Sverige, Ilan Ben-Dov, kritiserar riksdagsledamöterna och menar att deras “retorik är palestinsk propaganda och att de bortser från att Gazaremsan styrs av en jihadistisk och fundamentalistisk terrororganisation”. Martin Blecher, generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, svarar också på riksdagsledamöternas inlägg, och menar att problemet är mer komplicerat än vad Annika Strandhäll med kollegor beskriver och att artikeln tyder på populism. 

FN-utredning av Bolidens giftskandal i Chile 

På miljö- och hälsofronten skriver FN-rapportören Marcos Orellana att Sverige, och det svenska metallföretaget Boliden, måste stå till svars för den metalldumpning i Chile som framförallt skedde under mitten av 80-talet.

– Hur kunde då nästan 20 000 ton giftigt avfall med höga halter av arsenik, bly, kadmium och kvicksilver sändas från Sverige för att bli dumpat i Chile?

Boliden Mineral AB:s transport av avfallet från smältverket vid Rönnskär i Skellefteå till chilenska Arica, innebar att den chilenska befolkningen blivit exponerade för giftigt avfall i över 30 år. Orellana skriver att den chilenska regeringens undersökningar visar att över 12 000 människor har exponerats och att många har dött till följd av cancer och liknande sjukdomar. Många nyfödda barn har också drabbats av nerv- och hjärnskador. 

Än har inga konkreta åtgärder vidtagits för att avhjälpa de skador som orsakats befolkningen i chilenska Arica, hävdar Orellana. Men trots detta har flera av invånarna i Arica försökt få sin sak prövad i svensk domstol, dock inte utan motstånd.

– Skellefteå tingsrätt konstaterade visserligen att Boliden agerat vårdslöst, men företagets inhyrda konsulter lyckades likväl så tvivel om orsakssambandet mellan de förhöjda arsenikhalterna i de drabbades urin och Bolidens giftiga våtverksslam.

Orellana anser att Boliden, den chilenska regeringen och framförallt Sverige, skyndsamt bör agera för att hjälpa befolkningen med bland annat hälsovård och upprättelse.

Jag är fortfarande övertygad om att Sveriges åtaganden för ett globalt miljöskydd ska resultera i en effektiv och skyndsam lösning på den pågående katastrofen för mänskliga rättigheter och miljön i Arica.

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om global utveckling och Sveriges roll i världen: 

Belarus

Lukasjenkos flygkapning kräver ett nytt försvarstänk | GP
Gunnar Hökmark, Göteborgs-Posten

EU:s mål borde vara maktskifte i Belarus
Anders Lindberg, Aftonbladet

Israel och Palestina

En fredlig framtid i Israel och Palestina kräver politiskt mod
Annika Strandhäll (S), riksdagsledamot
Jamal El Haj (S), riksdagsledamot
Elin Gustafsson (S), riksdagsledamot
Johan Büser (S), riksdagsledamot

Fred i Mellanöstern är ingen IKEA-möbel
Martin Blecher, generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Socialdemokraternas retorik är ren palestinsk propaganda | GP
Ilan Ben-Dov, Israels ambassadör i Sverige, Göteborgs-Posten

Bolidens giftutsläpp i Chile

Sverige måste ta ansvar för giftskandalen i Chile | SvD
Marcos Orellana, Svenska Dagbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: