Aktuell debatt

Vecka 19: Våldsamheter eskalerar – politiker står handfallna

Debatten har i veckan dominerats av konflikten mellan Israel och Palestina som eskalerar och där medlingsförsök tycks misslyckas. Samtidigt riktas terrorattacker mot skolflickor i Afghanistan och europeiska samarbeten ifrågasätts.

Frågan om fastigheter i östra Jerusalem har gjort att konflikten mellan Israel och Palestina blossat upp på nytt och den senaste veckan har attackerna avlöst varandra. Ansvaret för att bryta våldsspiralen anser Anders Lindberg i Aftonbladet ligger på Israel eftersom de har en betydligt större militärkraft och behöver stoppa våldet och hoten om vräkningar i östra Jerusalem. I Aftonbladet uppmärksammas även att ett särskilt fokus riktas på vad USA:s president Joe Biden kommer att göra.

Världsledare har vädjat till båda sidor av konflikten om vapenvila och USA har i ett medlingsförsök skickat ner den amerikanska biträdande utrikesministern Hady Amr, men det tycks vara osäkert hur framgångsrik medlingen blir.

– En förutsättning för att medling ska lyckas är också att parterna vill det. Hamas har signalerat att man vill det, men Israel förefaller ännu inte vara där. Man förefaller vilja lära Hamas en läxa för att komma i ett bättre förhandlingsläge, säger Anders Persson, Mellanösterexpert i Sydsvenskan.

Fler stater behöver erkänna Palestina och EU bör leta efter eventuella avtalsbrott i associationsavtalen med Israel enligt en debattartikel i Omvärlden. De socialdemokratiska artikelförfattarna menar att lösningen ligger i att Palestina erkänns som självständig stat och att Sverige bör försöka få fler stater att erkänna Palestina enligt 1967 års gränser som Sverige gjorde 2014.

Konflikter trappas upp på flera håll

Även i Kabul i Afghanistan trappas våldet upp förra lördagen upplevde man den blodigaste terrorattacken på länge. Flickor var det utstuderade målet för terrorattacken enligt Dagens Nyheter. Våldsamheterna anses enligt dem vara en föraning om vad som väntar i framtiden.

– Mördarnas måltavla var utan tvekan de flickor som begått brottet att försöka skaffa sig utbildning enligt en ledare i Dagens nyheter.

Terror som riktas mot skolflickor är ett effektivt sätt att hindra kvinnor från att få en utbildning, något som, i kombination med pandemin, innebär att många flickor aldrig kommer tillbaka till skolbänken enligt Sydsvenskan. De menar att det är ett misslyckande att trenden pekar mot att allt färre barn kommer återvända till skolan efter pandemins slut.

Bristande samarbeten på Europanivå

De åtgärder som tidigare vidtagits i Europa för att stärka kvinnors rättigheter tycks nu även de fallera. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet möter nu allt mer motstånd och 21 europeiska toppolitiker menar att de är bestörta över angreppen på kvinnors rättigheter.

Även EU-kommissionen har kritiserats och det har argumenterats för att EU-ledarna måste kunna ställas till svar. Detta efter en rad misslyckanden som kritikerna menar tyder på bristande ledarskap och förvirring kring vad unionens uppdrag faktiskt är. Medborgare måste kunna förlita sig på att EU kan sålla bland sina uppdrag och organisera sig därefter menar Karin Svanborg-Sjövall i Dagens nyheter.

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om global utveckling och Sveriges roll i världen: 

Israel-Palestina-konflikten

Mönstret i Mellanöstern leder enbart till förtvivlan
Huvudledare, Sydsvenskan

Israel måste sluta ockupera Palestina
Anders Lindberg, Aftonbladet

Den eskalerande konflikten i Israel
Ledare, Svenska dagbladet

”Alla svenska partier måste ta ansvar för att få slut på Israels ockupation av Palestina”
Evin Incir, Europaparlamentariker (S), Anna Sundström, Generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center och Tajma Sisic, Internationell ledare, SSU, Omvärlden

Afghanistan

Världens skolflickor hotas. Från alla håll.
Huvudledare, Sydsvenskan

Ledare: Bomberna i Kabul tvingar västvärlden att söka alternativ
Ledare, Dagens nyheter

Europeiska samarbeten

21 europeiska toppolitiker: Vi är bestörta över angreppen på kvinnors rättigheter
Diverse europiska politiker, ETC Nyhetsmagasin

Karin Svanborg-Sjövall: Ska vi ge EU-ledarna mer makt måste vi också kunna ställa dem till svars
Karin Svanborg-Sjövall, Dagens nyheter

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: