Aktuell debatt

Vecka 16: Nya klimatmål, Navalnyjs hälsotillstånd och biståndsfrågan färgar veckans debatt

EU och USA har i veckan lämnat besked om nya klimatmål, något som på ledarsidorna mottagits med både hejarop och skepticism. Även det svenska biståndet har väckt engagemang i koppling till den globala vaccineringen mot covid-19. Fängslandet av den ryske opinionsledaren Aleksej Navalnyj har fortsatt varit ett hett ämne och flera debattörer kräver att omvärlden markerar.

Miljö- och klimatfrågan har legat högt på agendan i veckans internationella debatt. EU har lämnat besked om ny klimatpolitik och USA:s president Joe Biden bjöd in till ett digitalt klimattoppmöte.

Aftonbladets ledarsida skriver Malin Malm att EU:s nya klimatlag både har för- och nackdelar. Positivt är att EU förbinder sig att bli klimatneutralt till år 2050, negativt är att klimatneutraliteten berör EU som en enhet och lämnar därför, enligt Malm, utrymme för “friåkande” länder.

Trots att det är en lång väg kvar innan klimatkrisen är avvärjd, ser DN:s ledarredaktion optimistiskt på de nya initiativen för miljö- och klimatarbete. Under toppmötet presenterade även USA nya klimatmål – 2030 ska landet ha halverat sina koldioxidutsläpp, i relation till utsläppsnivåerna 2005. Med Joe Biden som ny president är ambitionsnivån åter hög, något som enligt DN:s ledarredaktion är avgörande för det fortsatta arbetet.

– Klimatfrågan kan bara lösas genom internationella samarbeten och det internationella klimatsamarbetet fungerar inte om USA inte är med.

Martin Liby Troein är något mer skeptisk till målsättningarna och skriver “Det är en sak att lova utsläppsminskningar, en helt annan att leverera dem”. Liby Troein menar att både EU och USA behöver införa starkare ekonomiska incitament för att kunna reducera koldioxidutsläppen i tillräckligt snabb takt.

Svenskt bistånd i pandemin

Moderaternas önskan att minska det svenska biståndet får stark kritik på Aftonbladets ledarsida. Jonna Sima menar att det under pandemin blivit tydligt att biståndet inte är en handling av solidaritet, utan en långsiktig investering för det egna landet.

– Vi har redan sett hur viruset har en förmåga att mutera och den nationalistiska synen på vaccin riskerar att slå tillbaka med full kraft mot oss alla, skriver Sima, och uttrycker oro för att en moderat regering skulle komma att ha negativa konsekvenser för Sveriges förbindelser med Världshälsoorganisationens samordningsinitiativ COVAX.

I en debattartikel i OmVärlden yrkar hälsoforskare på en ökning av forskningsbiståndet. Under de senaste 20 åren har det svenska medicinforksningsbiståndet minskat stadigt. I kölvattnet av pandemin är behovet större än någonsin, menar debattörerna.

Omvärlden markerar mot Ryssland

Ett flertal debattörer uppmanar EU och USA att fortsätta markera mot Ryssland i försvar av demokratiska rättigheter, efter att den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj i veckan förts till sjukhus. Navalnyj inledde i månadsskiftet en hungerstrejk då han nekats vård av läkare utan koppling till den straffkoloni han fängslats i. Hans hälsotillstånd uppgavs kritiskt under måndagen, vilket uppmärksammades på EUs utrikesministermöte samma dag.

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om global utveckling och Sveriges roll i världen: 

Miljö och klimat

Sverige får inte pusta ut efter EUs klimatlag
Malin Malm, Aftonbladet

2021 kan bli en nystart för det internationella klimatsamarbetet
Ledarredaktionen, Dagens Nyheter

Det räcker inte med Bidens klimatlöften, han måste leverera
Martin Liby Troein, Dagens Nyheter

Per Bolund, om detta bör du berätta
Peter Wennblad, Svenska Dagbladet

Se ljuset i klimatarbetet och jobba på
Huvudledare, Sydsvenskan

Bistånd

Trots ökat behov minskar biståndet till forskning om global hälsa
Carl Björkman, Gunilla Källenius, Olle Stendahl & Claes Ånstrand, OmVärlden

Greta Thunberg vet bättre än moderater
Jonna Sima, Aftonbladet

Aleksej Navalnyj

Navalnyjs liv går ännu att rädda
Lina Stenberg, Aftonbladet

Putin talar maktspråk, fortsätt säga emot
Huvudledare, Sydsvenskan

Stå upp mot Kreml
Opinion, Sydsvenskan

Se till att Navalnyj blir Putins Mandela
Erik Helmersson, Dagens Nyheter

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät