Förra veckan diskuterade svenska debatt- och ledarskribenter bland annat kopplingen mellan digitalisering och jämställdhet. Foto: Pexels.

Aktuell debatt

Vecka 10: Debattörer tar upp digitalisering som vital del av jämställdhetsfrågan

Under förra veckan fokuserade många debatt- och ledarskribenter på kvinnors rättigheter i och med internationella kvinnodagen den 8 mars. Flera debattörer diskuterade digitalisering och jämställdhet eftersom det var huvudfrågan som diskuterades på FN:s kvinnokommissions möte (CSW) i New York den 10 mars. 

– Digitaliseringen kan kopplas till jämställdhet och det är viktigt att fler kvinnor får tillgång till den digitala världen, skriver Ulrika Grandin och Paulina Modlitba från UN Women Sverige i tidningen Omvärlden i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars och FN:s kvinnokommissions möte.

Trots att världen är globaliserad och internet har blivit ett “vanligt” använt verktyg i många människors vardag är det fortfarande män som har mest tillgång till digitaliseringen i marginaliserade områden, poängterar Ulrika Grandin och Paulina Modlitba.

– Lösningar på ”the gender digital divide” måste även fokusera på förändringar av institutioner och samhällen vad gäller könsstereotypa normer, skriver de.

Även FN:s generalsekreterare, António Guterres, poängterar vikten av ett jämställt samhälle även i den digitala världen i en debattartikel i Aftonbladet. Han fokuserar också på vikten av att bryta könsstereotypa normer genom att uppmuntra beslutsfattare till att inkludera kvinnor i sammanhang som rör vetenskap och teknologi.

– De bör vara kreativa, bredda rekryteringskanalerna och anställa personer med kompetens. Och de måste vara uthålliga. Jämställdhet kommer inte att ske av sig själv; det måste prioriteras och eftersträvas, skriver han.

Representanter från Kamratdataföreningen Konstellationen skriver i Dagens ETC att digital övervakning också bör uppmärksammas som en del av jämställd digitalisering och kvinnors rättigheter. De tar upp abortlagstiftningen i USA som ett exempel, där polisen med hjälp av användardata kan lagföra kvinnor som vill genomföra aborter. De menar att Sverige bör ha en tydlig lagstiftning som gör det omöjligt att använda digitala medier på det här sättet. De tar också upp förslaget om “Chat Control 2.0”, ett system som gör det möjligt att samla in all information om publika chattar för att kunna spåra kriminellt beteende, som ett exempel på början av ett övervakningssystem.

Det stora problemet är ändamålsglidningen, att man med största sannolikhet kommer använda tekniken för andra syften i framtiden, då oftast med mindre behjärtansvärda motiv, skriver de.

Digitalisering och jämställdhet

Digitalisering – hopp och hot för feminismen 

Ulrika Grandin, verksamhetschef UN Women Sweden; Paulina Modlitba, styrelseledamot UN Women Sweden, Omvärlden

Digitaliseringen driver på hatet mot kvinnor  

António Guterres, generalsekreterare FN, Aftonbladet

Att bekämpa massövervakning är en feministisk ödesfråga

Kamratdataföreningen Konstellationen, Dagens ETC

Kvinnors rättigheter

Nu ska rätten till abort skyddas i grundlagen

Ulf Kristersson (M), Expressen

Försvara kvinnors rätt viktigare än någonsin

Marta Chumalo, Women’s perspectives Ukraina, Olof Palmepristagare 2023 m.fl., Aftonbladet 

Låt inte klimatet bli en kvinnofråga

Maria Soxbo och Emma Sundh, medgrundare Klimatklubben m.fl., Aftonbladet

Glöm inte bort kvinnornas frihetskamp i Afghanistan

Juma lomani Hazar, aktivist, ETC

Mimosa till minne av den kvinnliga rösträtten

Maria Jacky, montessoripedagog och projektledare, Svenska Dagbladet

Socialdemokraterna bär ett tungt ansvar för den misslyckade jämställdheten. 

Paulina Brandberg (L), jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister m.fl., Sydsvenskan 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: