Covid-19 slår hårt mot bönder världen över

Covid-19 slår hårt mot bönder världen över

Aktuell debatt

Glömmer vi världens småbönder?

Covid-19 är fortfarande i fokus och dominerar mediernas uppmärksamhet, men den globala politiska debatten har inte stannat, vare sig det rör om Sveriges vapenexport till Jemen eller om matsuveränitet.

Covid-19 tar upp den största uppmärksamhet i dagsläget, men det betyder inte att debatten kring andra globala frågor avtar eller att omvärlden står still. Detta märks kännbart i Jemen, då den 25:e mars markerade femårsdagen av den Saudiledda koalitionen mot Jemen, en koalition som har blivit försedd med svenska vapen tillverkade i svenska fabriker.

Vapenexporten till Jemen måste stoppas, skriver Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds, i ETC. Hon skriver vidare ”Nu behöver vi skarpa, tydliga uttalanden om de brott som begås i kriget i Jemen. Det är hos regeringen som det yttersta ansvaret ligger. Bara politisk handling kan stoppa den svenska vapenexporten till kriget i Jemen.” Hon påpekar även att i höst så ledde ”regeringens uttalanden mot folkrättsbrott till ett stopp för svensk vapenexport till Turkiet.”

I dess fortsatta härjning över hela jordklotet påminner Corona-pandemin oss att vi lever i en globalt sammanlänkad och sårbar värld. I en artikel i Aftonbladet skriver ett antal debattörer från Makten över maten, ett nätverk för matsuveränitet, att pandemin kan drabba småbrukare världen över och minska allmänhetens tillgång till mat. ”Lokala marknader har tvingats stänga medan de som kontrolleras av stora industriella livsmedelsföretag anses samhällsviktiga och hålls öppna”, skriver dem. Nätverket kräver att ”den svenska regeringen inför en livsmedelsstrategi med katastrofhantering för framtiden som bygger på hållbarhet och matdiversitet” och vidare att den svenska regeringen ”omprövar sitt tidigare ställningstagande gällande FN:s deklaration om småbrukares rättigheter för att garantera matförsörjning”.

En annan debattör som skriver i liknande banor är Hanna Dahlström, Kanslichef FIAN Sverige. Det krävs nya tänkesätt angående mat och hunger, menar hon. Dahlström argumenterar även för att vi själva ska bestämma över hur maten produceras, istället för att vara beroende av mellanhänder och multinationella matföretag. Detta i linje med småbönder och dess allierades krav på matsuveränitet, som hon lägger till i slutet av sin artikel ”Till skillnad från kampen mot Covid-19 så finns det redan vaccin, om Sveriges regering är beredd att lyssna på världens småbönder.”

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om Sveriges roll i världen: 

Matsuveränitet

Matsuveränitet – ett vaccin mot världshungern

Hanna Dahlström, ETC

Coronakrisen slår ut dem som föder oss

Makten över maten-nätverket, Aftonbladet

Sveriges vapenexport och säkerhet

Coronakrisen visar att en ny säkerhetspolitik är nödvändig

Agnes Hellström, Göteborgs-Posten

Vapenexporten till Jemen går att stoppa

Agnes Hellström, ETC

Klimatet

Varför skrämmer coronaviruset oss mer än klimatförändringar?

Lorenzo Minola, ETC

Antänds en tunna full med olja kan det ge en ordentlig smäll

DN:s ledarredaktion, Dagens Nyheter

Amnesti

Ge amnesti till de ensamkommande

Aida Badeli, ETC

Coronakrisen gör det nödvändigt att ge de ensamkommande amnesti

Petra Tötterman-Andorff, Sara Edvardson Ehrnborg, Martin Nihlgård, Jêran Rostam, Göteborgs-Posten

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: