EU-flagga och coronavirus

Aktuell debatt

EU-samarbetet i fokus i veckans debatt

I samband med Europadagen den 9 maj blev EU-samarbetet veckans ämne. En rad debattörer tog upp att solidariteten mellan medlemsländer just nu prövas – både av coronapandemin och av en bristande respekt för mänskliga rättigheter i exempelvis Polen och Ungern. Andra ämnen som debatterades var global handel och kvinnors rättigheter.

Dagens Nyheters ledarsida ger en historisk tillbakablick på EU och konstaterar att unionen – trots sina många brister och utmaningar – “ger mindre länder som Sverige en möjlighet att stå starkare i förhållande till makter som Ryssland, Kina och numera också USA”.

EU-topparna David Sassoli, Ursula von der Leyen och Charles Michel skriver i Aftonbladet om vikten av ett starkt EU under coronapandemin. De pekar på vikten av att värna den inre marknaden och det gemensamma arv som medlemsstaterna delar. ”Om vi står enade i vår solidaritet och förblir trogna våra värderingar, då kan Europa på nytt resa sig ur krisen starkare än förr”, skriver EU-ledarna i en debattartikel.

Karin Karlsbro (L) lyfter istället fram hur grundläggande värderingar inom EU – som “demokrati och rättsstatens principer“ – hotas av medlemsstater som Polen och Ungern. Även socialdemokraten Veronica Palm skriver i ETC om hur EU-samarbetet hotas. Hon frågar sig om EU går mot “en fördjupning som riskerar vila på helt andra principer än solidaritet, respekt för mänskliga rättigheter och drömmen om Folkens Europa?”.

Även representanter från Moderata ungdomsförbundet beskriver i Omvärlden hur “det främsta hotet mot EU-samarbetet kommer inifrån. Runtom i Europa vinner auktoritära populister och korrupta politiker mark”.

Förutom EU har kvinnors rättigheter varit på agendan i debatten under veckan som gått. Ministrarna Peter Eriksson (MP) och Åsa Lindhagen (MP) beskriver hur många kvinnor drabbas hårt av coronapandemin, inte minst i ett globalt perspektiv. Förlossningsvården blir sämre, tillgången på preventivmedel minskar och våldet mot kvinnor ökar. Debattörerna betonar att “återhämtningen efter coronakrisen kommer därför att kräva ett brett socialt arbete där kvinnor och flickors situation inte får glömmas bort, utan prioriteras”.

Frågan om kvinnors rättigheter lyfts också av 18 företrädare för fackförbund och organisationer på Aftonbladet debatt. De pekar på hur coronakrisen är en försörjningskris som slår hårt mot människor i länder med utbredd fattigdom. Och kvinnor är ofta de mest utsatta. Debattörerna menar att den globala handeln har ett stort ansvar för människors utsatta situation när krisen kommer. Företag i Europa måste se till att alla i deras leverantörskedja får en lön som går att försörja sig på. Och alla konsumenter bör göra val som värnar om mänskliga rättigheter och miljö.

Även Aftonbladets ledarskribent Pernilla Ericson skriver om Sveriges roll i globala handelskedjor. Hon menar att Sverige måste ta ställning mot Brasiliens skövling av Amazonas. Och det enda som biter på president Bolsonaro är om ekomomin drabbas, skriver hon. “Att Sverige fortfarande importerar kött från Brasilien är en skam. Även svenskt fondsparande gör avtryck”.

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om Sveriges roll i världen:

EU-samarbetet

Om inte EU fanns hade vi behövt uppfinna det
Ledarredaktionen, Dagens Nyheter

Europa kommer inte att bli som det varit
David Sassoli, Charles Michel och Ursula von der Leyen, Aftonbladet

Sluta dalta med länder i EU som missköter sig
Karin Karlsbro, Aftonbladet

Inget hurra för EU som misslyckas med både solidaritet och demokrati
Veronica Palm, ETC

Coronakrisen kräver ett starkare EU-samarbete
Stefan Löfvén, Dagens Nyheter

EU-samarbetet ska motverka nationell egoism
Benjamin Dousa och Fredrik Hultman, Omvärlden

EU bör skärpa krav vid import från Kina
Tomas Tobé, Svenska Dagbladet

Kvinnors rättigheter

Försvara kvinnors rätt efter coronapandemin
Peter Eriksson och Åsa Lindhagen, Aftonbladet

Global handel

Bemöt coronakrisen med hållbar handel
Ola Höiden m.fl., Aftonbladet

Bolsonaro struntar i att Amazonas dör
Pernilla Ericson, Aftonbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: