När skolor stängs runtom i världen ökar risken för flickor att utsättas för våld, skriver Plan International i en debattartikel.

Aktuell debatt

Debattörer varnar för våld och förtryck i coronans spår

Coronaviruset är fortfarande en röd tråd på mediernas opinionssidor, men den senaste veckan har debatten handlat mindre om själva sjukdomen och mer om hur åtgärderna påverkar demokratin och de mänskliga rättigheterna. Debattörer har bland annat varnat för ökat våld mot flickor och människorättsförsvarare.

Parallellt med humanitära insatser för att stoppa spridningen av covid-19 arbetar barnrättsorganisationen Plan International just nu extra hårt för att skydda flickor från våld i hemmet och sin direkta närhet. Att många flickor nu tvingas stanna hemma från skolan gör dem nämligen mer utsatta – både för våld och för att de aldrig ska komma tillbaka till skolan igen.

Under ebolautbrottet i Västafrika 2014 konstaterades att fem miljoner barn slutat skolan och inte återgått efter epidemin. Samtidigt ökade också våldet mot flickor och kvinnor, och även antalet barnäktenskap och tonårsgraviditeter.

“Studier från kriser och konflikter visar att flickors liv påverkas annorlunda än pojkars”, skriver Mariann Eriksson och hennes kollegor på Plan International i en debattartikel i Dagens ETC. Därför manar de den svenska regeringen att rikta insatserna för att hjälpa de flickor som riskerar att bli fast i sina hem när samhällen stängs ner av karantänsregler.

Naturskyddsföreningens Karin Lexén och Johanna Sandahl skriver i tidningen OmVärlden att biståndet nu behövs mer än någonsin. De pekar på vikten av att stå upp för både demokratin och friska ekosystem. Naturskyddsföreningen har många samarbeten runtom i världen och får nu oroande vittnesmål om att regimer använder sig av coronakrisen för att öka förtrycket mot den egna befolkningen. Sveriges regering måste stå upp för de mänskliga rättigheterna, skriver debattörerna.

De tycker också att friska ekosystem bör prioriteras inom biståndet – för att förhindra liknande epidemier i framtiden. “Forskare och miljöorganisationer har länge pekat på de samband som finns mellan spridning av sjukdomar och degraderade ekosystem”, skriver Karin Lexén och Johanna Sandahl.

Den svenska regeringen verkar också vara inne på att Sveriges globala roll nu är extra viktig. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver utrikesminister Ann Linde, utrikeshandelsminister Anna Hallberg och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson att det globala samarbetet behöver stärkas i de kristider vi just nu genomlever. I artikeln trycker de särskilt på att demokratin och kvinnors rättigheter ska skyddas.

”Sverige fortsätter att driva på för säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, vi kommer fortsätta att ge 1 procent av vårt BNI till utvecklingsbistånd och vi kommer ligga i framkant för fri, rättvis och hållbar handel”, skriver ministrarna.

Demokrati och Mänskliga rättigheter

Brasiliens generaler tar en farligt stor plats i pandemins skugga
Martin Liby Troein, Dagens Nyheter

Vi måste stå upp för mänskliga rättigheter och biologisk mångfald
Karin Lexén och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, OmVärlden

Låt inte corona slå ut demokratin!
Anna Stenvinkel, Utvecklingsmagasinet

Jämställdhet

Krisen slår hårdast mot flickor – det vet vi från tidigare epidemier
Mariann Eriksson, Alexandra Pärnebjörk och Lotte Claessens

Internationellt samarbete

Ministrar: Globalt samarbete bör stärkas
Ann Linde (s), Peter Eriksson (mp) och Anna Hallberg (s), Svenska Dagbladet

Miljö och klimat

Tillväxten bär svaret på klimatfrågan
Adam Cwejman, Göteborgsposten

Låt coronakrisen bli slutet för oljeekonomin
Isadora Wronski, Aftonbladet Debatt

Femtio år av fantastiska miljöframsteg
Björn Lomborg, Svenska Dagbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: