Var tredje sekund tvingas en flicka gifta sig och 120 miljoner flickor i världen har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld. Det skriver Plan International Sverige i en debattartikel på Utvecklingsmagasinet. Foto: Plan International.

Debatt

Därför måste vi försvara flickors rättigheter

Världen är inte jämställd. Och för flickor innebär det att de diskrimineras dubbelt – både på grund av sin ålder och sitt kön. Något som får stora konsekvenser för hur de kan leva sina liv och forma sin framtid, skriver Plan International Sverige.

Att alla barn ska få leva ett så bra liv som möjligt kan kännas som en självklarhet. Med tillgång till rättigheter som att få vård när du är sjuk, att skyddas från våld och att kunna gå i skolan. Men världen är inte rättvis och många barn får inte sina rättigheter tillgodosedda. Barn är särskilt sårbara i samband med kriser eller katastrofer. Eftersom världen inte heller är jämställd så är flickor ofta mest utsatta och därför behövs fler satsningar med dem i fokus. Synen på flickor som mindre värda måste förändras. Flickor måste få mer makt och frihet så att de har möjlighet att bestämma över sin vardag och sin framtid.

Alla vinner på jämställdhet eftersom det bidrar till en positiv samhällsutveckling och är en förutsättning för global hållbarhet. Men än har världen långt kvar för att nå dit. Här listar Plan International Sverige tio anledningar till varför vi måste försvara flickors rättigheter.

 1. Flickor diskrimineras från dagen de föds.
  De får ofta mindre mat, omsorg och vård och riskerar till och med att överges – bara på grund av sitt kön. Omgivningens olika syn på flickor och pojkar påverkar hur barn ser på sig själva och sitt värde under hela sin uppväxt.
 2. Flickor begränsas av normer och stereotyper.
  Förväntningar på hur flickor ska vara bidrar till hur de ser på sig själva och sina förmågor. Undersökningar har visat att vi pratar med barn på olika sätt beroende på deras kön och att orden vi väljer påverkar deras självkänsla och synen på vad de kan bli. Enligt en amerikansk studie tror flickor redan vid sex års ålder att pojkar är smartare än flickor.
 3. Flickor går miste om utbildning.
  130 miljoner flickor som borde gå i skolan gör inte det i dag och enligt Unesco är flickor överrepresenterade bland de barn som aldrig får möjlighet att börja skolan. Det påverkar deras framtidsmöjligheter negativt. Flickor som däremot får gå i skolan gifter sig senare och får färre och friskare barn.
 4. Flickor måste hjälpa till mer i hemmet.
  Vi vet att flickor under 14 år lägger 40 procent mer tid på obetalt hushållsarbete än pojkar i samma ålder. Det stjäl tid från läxor, vänner och fritidsintressen.
 5. Flickor tvingas gifta sig.
  Var tredje sekund tvingas en flicka gifta sig. Om det globala målet om att utrota barnäktenskap till 2030 ska nås måste utvecklingen gå minst 12 gånger fortare än den gör nu.
 6. Flickor blir gravida och utsätts för livsfara.
  18 miljoner flickor föder barn varje år samtidigt som komplikationer vid graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken för 15–19-åriga flickor. Hur kan vi inte prata om det?
 7. Flickor utsätts för våld.
  120 miljoner flickor i världen har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld och uppskattningsvis var tredje flicka kommer utsättas för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våldet och hoten finns i hemmet, på gatan, i skolan, på nätet – överallt där flickor rör sig – och skapar otrygghet och rädsla.
 8. Flickor könsstympas.
  10 000 flickor könsstympas varje dag. Ingreppet är inte bara smärtsamt och skadligt utan kan få livslånga konsekvenser och kraftigt begränsa flickorna. Att det bygger på patriarkala värderingar om hur män vill att flickor ska vara gör inte saken bättre.
 9. Flickors liv påverkas av något så alldagligt som mens.
  Var tredje skola i världen saknar toaletter, det och brist på bra mensskydd gör att flickor tvingas stanna hemma från skolan. Första mensen signalerar i vissa kulturer att flickan blivit en kvinna och därför riskerar hon att giftas bort.
 10. Flickor drabbas extra hårt i kriser och katastrofer.
  När en katastrof slår till prioriteras flickor i sista hand och deras grundläggande behov som mat och sjukvård tillgodoses sällan. Våldet mot flickor ökar, fler gifts bort, deras rörelsefrihet begränsas ännu mer och de kan tvingas sluta skolan.

 

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: