Foto: Bőr Benedek, Wikimedia Commons

Debatt

Låt inte rasistiska regeringar styra hela EU:s flyktingpolitik

Vi kan inte låta EU:s asylpolitik dikteras av flyktingfientliga och rasistiska regeringar som dem i Ungern och Polen. Istället måste de länder som vill ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen få gå före och bilda en koalition av villiga länder. Det skriver Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk.

Just nu pågår intensiva förhandlingar mellan EU-parlamentet och EU:s medlemsländer i Europeiska rådet om EU:s framtida flyktingpolitik. Vissa länder och förhandlare vill att förslagen ska vara färdigförhandlade till toppmötet i slutet av juni, innan nästa ordförandeland Österrike tar över. För Vänsterpartiet är det viktigare att besluten blir de rätta än att riskera slå fast en repressiv politik. I det stora flyktingpolitiska paketet ingår sju olika lagförslag. Nästan alla går ut på att försämra nuvarande lagstiftning. Flera av förslagen går till och med så långt att de innebär allvarliga inskränkningar av asylrätten som den definierades 1951 i FN:s flyktingkonvention.

En mer generös flyktingpolitik blir omöjlig

Nästan alla förslag går också från att vara direktiv till mer tvingande förordningar. Det innebär att om EU tidigare la ett golv för flyktinglagstiftning och som varje medlemsland kunde höja sig över, så siktar den nya lagstiftningen på att utgöra både golv och tak som länderna inte kan avvika ifrån. Att införa en mer human flyktingpolitik än den som EU bestämt blir då omöjligt. Det är en mycket allvarlig utveckling som jag och några av mina kollegor gör allt för att stoppa. En koalition av villiga länder måste istället kräva att de alltid tillåts gå före och att EU inte hindrar dem från att besluta om mer humana och ansvarsfulla regler för flyktingar.

Som EU-parlamentets huvudförhandlare för ett av de aktuella lagförslagen, om ett kvotflyktingsystem inom EU, ansvarar jag för ett av få förslag som inte handlar om att stoppa flyktingar. Det handlar istället om att skapa en laglig flyktväg till Europa. När parlamentet röstade om förslaget i höstas fick jag ett brett stöd för ett ambitiöst kvotflyktingsystem där EU varje år förbinder sig att ta emot betydligt fler kvotflyktingar än idag, och att vi gör det baserat på UNHCR:s arbete och regler.

När mitt lagförslag nu förhandlas med EU-ländernas regeringar så möter det däremot på ett hårdnackat och ibland rent rasistiskt motstånd från vissa länder i Rådet. I ett försök att nå enighet i Rådet, men också för att blidka de rasistiska krafterna hemmavid, hänger många andra länder på. Resultatet blir att internationell asylrätt undergrävs. Den vägen har nu även den svenska regeringen deklarerat att den tänker vandra.

Vi måste gå före

Men vi kan inte låta Visegradländerna Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien sätta standarden för EU:s flyktingmottagande och sprida sin rasistiska politik till resten av Europa. Istället måste vi lämna dessa länder bakom oss och gå vidare utan dem. De EU-länder som vill vara med och ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen bör gå samman och bilda en koalition av villiga länder. Tillsammans kan de gå före och visa att flyktingmottagande inte är en börda utan en positiv del av ett lands utveckling och ett självklart inslag i ett Europa som står upp för mänskliga rättigheter och internationell rätt.

EU är en spretig samling länder som ofta drar åt olika håll. Jag är till exempel väldigt glad att Sverige inte tvingades införa euron. Inte heller är alla länder med i Schengen. Att bilda egna koalitioner med ett par andra länder är fortfarande en möjlighet. Därför är det skamligt att Sverige nu låter sig dras med i denna obehagliga kapplöpning mot botten.

Flyktingpolitiken är ett alltför viktigt ansvarsområde för att lämnas åt regeringarna i Ungern och Polen att diktera om. Vi andra måste våga aktersegla dem och istället stå upp för människors grundläggande rättigheter. Annars finns inget kvar att prata om när begrepp som ”svenska” eller ”europeiska värderingar” stolt förs fram av våra ledare.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: