En stor del av området Masafer Yatta ska börja användas som militärt övningsfält, vilket innebär att över 1000 palestinier som bor i området kommer att behöva lämna sina hem. Bild till vänster: Israelisk militär ser till att barnen inte kan störa den pågående rivningen av deras skola i byn Isfay al-Fauqa. Foto: Kenneth, Följeslagarprogrammet. Bild till höger: Fältarbetare beskådar rester från en rivning i Khirbet al-Fakhiet, en av de 14 byarna i Masafer Yatta. Foto: Axel Sandberg. 

FUF-korrespondenterna, Reportage

Israeliskt domstolsbeslut tvingar tusen palestinier att lämna sina hem

I maj 2022 fastslog den israeliska Högsta domstolen att en stor del av området Masafer Yatta på södra Västbanken ska fungera som militärt övningsfält. Det innebär att de nästan 1 200 palestinier som bor i området kommer att bli tvångsförflyttade.

Vid Västbankens södra gräns ligger området Masafer Yatta, där den israeliska ockupationen tar sig uttryck genom framför allt tvångsförflyttning. Området består av 19 byar och är hem för cirka 2 500 palestinska invånare. Vad som utmärker Masafer Yatta är att en vidsträckt del av området numera används för israeliska militära ändamål sedan så sent som förra året.

Om ett par veckor kommer kanske alla hus i området att rivas på bara en timme. Vi vet ingenting, uttrycker Nidal Abu Younes, Masafer Yattas ordförande och talesperson som är född och uppvuxen i området.

Enligt Nidal Abu Younes, Masafer Yattas ordförande och talesperson, har israelisk militär börjat med militära övningar i området. Foto: Axel Sandberg.
Karta från 2020 över Västbanken. På bild syns enbart södra halvan av Västbanken, och Masafer Yatta är omgärdat av en röd linje. Foto: UN OCHA. Redigerad av Axel Sandberg.

Efter 23 år av överklagan beslöt den israeliska Högsta domstolen den 4 maj 2022 att fastslå att området ska vara ett så kallat militärt övningsfält eller skjutfält, under beteckning 918. Inom det militära övningsfältet bor enbart palestinier och de uppnår ett invånarantal på 1 150 personer fördelade på 14 byar. Palestinier har bott och verkat där i generationer. För dem betyder domstolsbeslutet att deras liv kommer att vändas helt upp och ned. I klarspråk kommer området att tvångsutrymmas eftersom det är olagligt att leva i ett militärt övningsfält.

Andra Osloavtalet skrevs under 1995 och var en överenskommelse mellan representanter från Israel och Palestina om hur den israeliska ockupationen av Västbanken skulle verkställas temporärt. Den initiala tanken var att Israel av säkerhetsskäl skulle kontrollera området fram till att situationen ansågs läglig nog att övergå helt under palestinsk jurisdiktion. I avtalet blev Västbanken och östra Jerusalem indelat i tre områden A, B och C. Område A ansvarar palestinska myndigheter för, gällande både medborgerliga och säkerhetsrelaterade frågor och de har därmed full bestämmanderätt. I område B delar palestinska myndigheter och Israel bestämmanderätten. Att bo i område C innebär att israelisk militär har full kontroll över en, men i enlighet med internationell humanitär rätt. I dag, snart 28 år efter Osloavtalet, är 60 procent av Västbankens yta fortfarande under full israelisk kontroll.

Vägen till byn Shi’b al Butum i Masafer Yatta har blockerats av israelisk militär och israeliska bosättare. Foto: Eva Ulland, Följeslagarprogrammet.

Abu Younes berättar att israelisk militär har börjat med militära övningar i området. Mellan söndag och torsdag varje vecka från klockan sju på morgonen till klockan åtta på kvällen används pansarvagnar, bulldozers och explosiva medel. Samtliga hus i området är tänkta att rivas, och om det inte är invånarna själva som gör det kommer militären att utföra det. När militären gör det kräver de ofta en ersättning för utfört arbete beroende på vad avtalet säger.

Bryter mot internationell rätt

Dessa rivningsorder är ett brott mot internationell humanitär rätt, enligt bland annat Amnesty International. Enligt artikel 49 i Fjärde Genèvekonventionen är den ockuperande makten förbjuden att pådriva masstvångsförflyttningar. Tvångsförflyttningar kan se ut på olika sätt, vilket påvisas i Masafer Yatta.

Parallellt med rivningarna tar tvångsförflyttningen även uttryck i form av en omfattande begränsning av invånarnas rörelsefrihet, vilket också står i strid med Fjärde Genèvekonventionen. Människor som ska in och ut från det militära övningsfältet för att exempelvis arbeta eller gå hem till sin familj blir hindrade från detta.

Till och med barn och lärare stoppas och blir ibland även gripna av israelisk militär på väg till och från skolorna, berättar en busschaufför som själv har blivit frihetsberövad av israelisk militär.

En israelisk soldat ser till att skolrivningen går till ostört. Foto: Kenneth, Följeslagarprogrammet.

Busschauffören arbetar med att skjutsa elever och lärare till skolor i Masafer Yatta och blev en dag gripen och misshandlad av israeliska soldater när han försökte hjälpa en flicka att ta en väg för att undvika en vägspärr som var uppsatt av israelisk militär.  

För bara några veckor sedan, den 23 november, revs en skola i byn Isfay al-Fauqa, som är en av de 14 byarna i övningsfältet 918. De 23 elever som gick på skolan befann sig i skolbyggnaden när israelisk militär kom för att riva den. Efter att barnen hade skrämts ut med ljudgranater fick de se på när deras skola jämnades med marken. Dagen därpå restes ett ersättningstält för att utbildningen för barnen skulle kunna fortsätta. Tältet gick samma öde till mötes och togs ned utav israelisk militär redan den 6 december, skriver följeslagaren Kenneth, som var på plats under händelserna.

I uppdraget som följeslagare i South Hebron Hills hade vi begränsad möjlighet att ta oss in i det militära övningsfältet i Masafer Yatta. Eftersom risken för att vår chaufförs bil skulle bli konfiskerad av israelisk militär om vi tog oss in i området fick vi bara chansen att åka in där ett fåtal gånger för att besöka byarna som ligger i den yttre delen av det militära övningsfältet. Vi fick hjälp av FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) en gång, då vi fick åka med dem till byar som är belägna längre söderut.

Khallet Athaba – en av byarna i det militära övningsfältet 918 som riskeras att suddas bort från kartan. Foto: Alex, International Solidarity Movement.

På så vis blev mötet med Abu Younes ytterst viktigt för att kunna berätta om utvecklingen inifrån. Förhoppningsvis kommer efterföljande följeslagare få fler möjligheter att möta de som bor i det militära övningsfältet i Masafer Yatta, för att kunna lyssna på och berätta vidare deras upplevelser.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: