Den första oktober slog portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai. En svensk bojkott av utställningen är ett av ämnena som har debatterats under den gångna veckan. Foto: Canva.

Aktuell debatt

Vecka 39: Konsumenternas ansvar för klimatet och en uppmaning till svensk bojkott av världsutställningen i Dubai

Klimatet har varit i fokus på svenska debattsidor under den gångna veckan. Greta Thunbergs tal inför det tyska valet har väckt reaktioner, och konsumentens ansvar i klimatkrisen likaså. Mänskliga rättigheter har också debatterats – genom uppmaningar till Sverige att bojkotta världsutställningen i Dubai och till att ta hem de svenska medborgare som sitter i fångläger i Syrien.

I Dagens Nyheter ifrågasätter fyra debattörer idén om att man kan förändra privat konsumtion genom att informera om produkters hållbara egenskaper. Trots att bland annat regeringen, Greta Thunberg och forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption insisterar på vikten av information till konsumenter, så menar debattörerna att forskningen visar att information endast har en marginell påverkan på konsumenters val av hållbara produkter. 

– Den ohållbara konsumtionen är inte ett informationsproblem, utan ett systemfel, skriver de, och betonar i stället systemåtgärder som att reglera reklam för ohållbara produkter och skatteväxling som gör hållbara produkter billigare. 

Greta Thunberg har omnämnts på flera håll i veckans debatt. Debattörer i både Dagens ETC och Aftonbladet kommenterar Thunbergs tal på den stora klimatdemonstrationen i Berlin, som hölls några dagar innan det tyska valet. Jonna Sima betonar i Aftonbladet att framgångarna för det tyska partiet De Gröna beror på en ”Greta-effekt” som vi fortfarande väntar på i Sverige.

Utöver klimatet så har frågor kring mänskliga rättigheter berörts under veckan. I Aftonbladet uppmanar Jehna Al-Moushahidi till svensk bojkott av världsutställningen i Dubai, då Förenade Arabemiraten länge fått kritik för att kränka mänskliga rättigheter. 

– I Sverige, där både yttrandefrihet och arbetares rättigheter väger tungt bland gemensamma värderingar, borde man välja att inte åka, skriver hon.

I samma uppmanande ton skriver Beatrice Eriksson, ordförande för organisationen Repatriate the Children, i Dagens ETC att det är Sveriges plikt att ta hem de svenska barnen och mammorna från fånglägren i Syrien. Uppgifter från FN visar att förhållandena i lägren kan liknas vid tortyr och att både dansk och amerikansk säkerhetspolis har bekräftat att IS har kidnappat barn från lägren – potentiellt för att tränas till barnsoldater. 

– Konsekvensen av den passiva hållning som regeringen har, i en av vår tids värsta humanitära katastrofer, är att svenska barn utlämnas till enorma risker och faror, skriver Beatrice Eriksson.

Ett annat inslag i den gångna veckans debatt står den före detta lektorn i geografididaktik, Tomas Torbjörnsson, för när han rättar till en felaktig bild av världen i en replik i DN Debatt. Han svarar forskaren Bi Puranen och rapporten ”Med migranternas röst – hur blir man värmlänning?”, där det betonas att en anledning till att migranter har svårt att integreras i Sverige är för att de har korta livsperspektiv som grundas i en kort medellivslängd i ursprungsländerna.

– Risken är stor att läsare och lyssnare tar med sig det felaktiga påståendet om kort medellivslängd i migranternas ursprungsländer som huvudförklaring till integrationsproblemen, avslutar Torbjörnsson.

Miljö och klimat

Greta har rätt – det räcker inte bara att rösta

Göran Greider, Dagens ETC

Martin Luther King ekar när Greta talar

Jonna Sima, Aftonbladet

”Klimatet räddas inte med konsumentinformation”

Cecilia Solér, Robin Bankel, Katarina Graffman, Jacob Östberg; Dagens Nyheter

Mänskliga rättigheter

Världsutställningen i Dubai bör bojkottas 

Jehna Al-Moushahidi, Aftonbladet

Regeringens plikt är att ta hem alla svenskar från Syrien 

Beatrice Eriksson för Repatriate the Children, Dagens ETC

Migration

”Fullständigt felaktigt om migranters medellivslängd” 

Tomas Torbjörnsson, Dagens Nyheter

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Vi kan lära mycket av Free Britney-rörelsen 

Jehna Al-Moushahidi, Aftonbladet

Har kvinnor i västeuropa blivit villebråd? 

Ledarredaktionen, Svenska Dagbladet 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: