Foto: UN Women/Ryan Brown 2015. flickr.com.

Aktuell debatt

Våld mot kvinnor debatteras

Under den gångna veckan har den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor infallit. Kvinnors ökade våldsutsatthet i hemmet i skuggan av corona-pandemin har återigen lyfts i debatten och flera debattörer kräver nu utökat stöd både i Sverige och internationellt.

Den 25 november varje år infaller FN:s internationella dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Också kallad Orange Day. Petra Trötterman Andorff lyfter i en artikel i GP siffror från FN som visar att 243 miljoner kvinnor har utsatts för våld av sin partner under det senaste året. Enligt samma siffror utsätts en av tre kvinnor för någon form av våld under sin livstid och runt 87 000 kvinnor mördas varje år av sin nuvarande eller tidigare partner. Globalt kostar våldet 13 000 miljarder kronor varje år.

Ökad utsatthet i pandemins spår

Flera debattörer har under veckan betonat vikten av att ta våldet på allvar, inte minst i skuggan av pandemin där våldet har ökat drastiskt runt om i världen. ”Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi i sig”, skriver representanter från Socialdemokraterna i ETC. Isolering och nedstängningar har inte bara ökat kvinnors utsatthet utan även försvårat för offer att få hjälp och stöd. Justitieutskottets ordförande i riksdagen, Fredrik Lundh Sammeli, skriver tillsammans med fyra andra representanter från socialdemokraterna att en nollvision krävs för att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor. Höjda straff och förebyggande åtgärder är nödvändiga och alla samhällets aktörer måste ta sitt ansvar.

Lina Stenberg skriver i en artikel i Aftonbladet att pandemin har ställt det globala samhällsproblemet på sin spets. Hon menar att alla måste ta sitt ansvar för att kvinnor ska kunna lämna en destruktiv och våldsam relation. Precis som Lina skriver sker majoriteten av alla kvinnomord när en kvinna försöker lämna eller precis har lämnat sin partner. Det är därför extra viktigt att utsatta kvinnor får hjälp och stöd i detta skede, skriver hon.

Utökat stöd krävs

Sveriges regering avsatte i början av året 100 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationer som arbetar för att förebygga bl.a. våld i nära relationer. Nu kräver flera representanter från landets kvinnojourer att stödet utökas och att finansiella insatser säkerhetsställs för 2021. I en debattartikel i Aftonbladet skriver de att:

– Utan de här insatserna ser vi att risken är stor att många år av expertis och erfarenheter går förlorade, och att många våldsutsatta kvinnor och tjejer snart står utan någonstans att vända sig när pandemin är över.

Lovisa Gustafsson skriver vidare i Expressen att utsatta kvinnor inte ska behöva förlita sig endast på ideella organisationer för att få hjälp. Även kommuner och regioner måste ta sitt ansvar. Den kompetens och det intresse som finns för att lösa andra brott menar hon saknas hos många aktörer när det gäller mäns våld mot kvinnor. ”Låt därför denna dag bli den viktigaste i år”, skriver hon om den 25 november.

Öronmärk Sveriges bistånd

Trots den ökade utsattheten under pandemin avsätts endast 0.02 promille av det globala biståndet till att motverka mäns våld mot kvinnor. Endast en tredjedel av världens länder har uppmärksammat frågan. Enligt Kvinna till Kvinnas generalsekreterare, Petra Tötterman Andorff, är detta orimligt. För att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor krävs att Sverige öronmärker sitt internationella bistånd:

– Sveriges kommande hjälppaket för Covid-19 till utsatta länder måste innehålla öronmärkt stöd till våldsutsatta kvinnor, hjälpcenter, boenden och jourtelefoner, skriver Tötterman Andorff till GP.

Hon menar att Sverige även behöver ställa krav på mottagarländer så att kvinnofrågor inte nedprioriteras och kvinnojourer stängs. Även media behöver ta sitt ansvar och belysa frågan och myndigheter bör föra tydligare kampanjer.

–  När jul och andra stora helger nu står för dörren runt om i världen pandemiåret 2020 ökar förväntningar, stress och ekonomisk utsatthet ytterligare. Och tyvärr också våldet mot kvinnorna, skriver Tötterman Andorff.

Artiklar

Glöm inte de våldsutsatta kvinnorna som får det värre under krisen

Petra Tötterman Andorff, Göteborgs-Posten

Hjälp kvinnorna som tvingas isolera sig med sina förövare

Lovisa Gustafsson, Expressen

Kvinnojourer hotade när stödet dras in

11 representanter från kvinnojourer och tjejjourer, Aftonbladet

Sverige behöver en nollvision för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Representanter Socialdemokraterna, ETC

Under corona blir fler kvinnor slagna

Lisa Stenberg, Aftonbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: