Är biodrivmedel bra eller dåligt? Biogasdriven sopbil i Skellefteå, Sverige.

Aktuell debatt

Vad gör vi nu då?

Ja, det är frågan som flera debattörer försöker besvara, för det verkar vara mycket snack och lite verkstad inom utvecklingspolitiken. Detta gäller framförallt mänskliga rättigheter, men också klimatpolitik och hållbarhet.

”Det är lätt att prata om innebörden av mänskliga rättigheter men glömma att prata om hur man ska göra dem tillgängliga för envar, överallt, och framför allt: varför vi misslyckas att göra dem tillgängliga, gång på gång. Det är dags för starka reformer och ett starkt, ökat ansvarstagande.” skriver juristen Anna Benedictsson på ETC debatt. Även Kurdo Baksi, och Kina-experterna Lars Ellström och Torbjörn Lodén uppmanar till aktion. De vill se ett slut av de ökande kidnappningarna som utförs av repressiva stater, som exempelvis Turkiet och Kina:  ”Frihetsberövanden som dessa hör självklart inte hemma i en rättsstat, men vi fruktar att de i det tysta håller på att bli en internationell trend.”. Linda Nordlund uppmärksammar i Expressen svårigheter för kvinnor i Afghanistan och menar att kvinnor måste prioriteras i svensk flyktingpolitik. ”Det är mestadels ensamma män som tar sig till Europa – men det är ensamma kvinnor som är mest utsatta”, skriver Nordlund.

Just detta, Sveriges ansvar i global utveckling, betonas också av andra debattörer. Exempelvis menar Eva Ekelund och Gunnel Axelsson Nycander från Svenska Kyrkan att vi behöver bli bättre på att se hur de globala intressena går i linje med Sveriges långsiktiga intressen. Detta för att svenska politiker ska förmå att fatta djärvare beslut i Sveriges politik för utveckling, som i år firar 15 år.

Det råder också stora diskussioner kring hur vi ska uppnå en miljömässigt hållbar utveckling. Forskarna Stefan Wirseniusoch Timothy D Searchinger presenterar i DN debatt resultat som visaratt biodrivmedel ökar koldioxidutsläppen. Men 14 andra forskare går samman och ifrågasätter detta resultat, och menar att biodrivmedel är en viktig del i omställningen av transportsektorn. Det är inte bara drivmedel som är på tapeten för miljömässig hållbarhet,även överkonsumtionen slås ett slag mot. ”Vi behöver producera färre och mer hållbara saker. Men hur ska vi nå dit? Ett förslag är en märkning som visar förväntad livslängd och vilken miljöpåverkan produkten har” skriver 8 miljödebattörer.

 

Mänskliga rättigheter och demokrati

”Mördade Khashoggi är tyvärr bara en av många”

Ledarredaktionen, Expressen

”Stoppa Kinas och Turkiets Kidnappningar”

Kurdo Baksi, Lars Ellström och Torbjörn Lodén, Svenska Dagbladet

”Sverige måste prioritera kvinnorna i asylpolitiken”

Linda Nordlund, Expressen

”15 år med PGU: Så kan vi mer effektivt påverka politiken”

Eva Ekelund och Gunnel Axelsson, OmVärlden

 

Miljömässig hållbarhet

”Satsningen på biodrivmedel ökar koldioxidutsläppen”

Stefan Wirseniusoch Timothy D Searchinger, Dagens Nyheter

”Allt för generaliserande slutsatser om biodrivmedel”

Thore Berntsson,Klas Engvall, Erik Furusjö, Rikard Gebart, Julia Hansson, Simon Harvey, Patrik Klintbom, Joakim Lundgren, Michael Martin, Johanna Mossberg, Karin Pettersson,Gustav Rogstrand, Ola Wallbergoch Elisabeth Wetterlund, Dagens Nyheter

”Orealistisk tro att stora åkerarealer kan täckas av skog”

Anders Wijkman,Göran Berndes, Pål BörjessonochFilip Johnsson, Dagens Nyheter

”Ny märkning kan hjälpa till att minska prylsvinnet”

Linnéa Aguero,Lisa Book Taube, Alexandra Davidsson, Ola Degerfors, Liv Fjellander, Henning Gillberg, Karin Lexénoch Håkan Wirtén, Dagens Nyheter

”Att ignorera tillväxtens baksidor är helt förödande”

Johanna Lundén,Erik Ringertz, Dagens Nyheter

”Klimatfrågan handlar om fakta, inte åsikter”

Adam Wickberg, SVT

”Koldioxidbudgetar är ett viktigt politiskt verktyg”

Jakop Dalunde, Dagens Nyheter

”Regnskogen är också jordens kylsystem”

Herbert Henkel, ETC

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: